તાંદુલી તત્વ હેમથી ભારે જ થાય છે,
કિંતુ મળે જો લાગણી ત્યારે જ થાય છે.
જ્યાં ત્યાં કદીય હાથ ના લંબાવ; ઓ હૃદય !
મૈત્રીનું મૂલ્ય કૃષ્ણને દ્વારે જ થાય છે.
મુસાફિર

કોણ રોકે? – સ્નેહરશ્મિ

આ પૂનમની ચમકે ચાંદની , એને કોણ રોકે?
કાંઇ સાગર છલક્યા જાય, એને કોણ રોકે?

આ આષાઢી વરસે મેહૂલો , એને કોણ રોકે?
કાંઇ પૃથિવી પુલકિત થાય, એને કોણ રોકે?

આ વસંતે ખીલતાં ફૂલડાં, એને કોણ રોકે?
કાંઇ ભમરા ગમ વિણ ગાય, એને કોણ રોકે?

આ આંબે મ્હોરતી મંજરી, એને કોણ રોકે?
કાંઇ કોકિલ ઘેલો થાય, એને કોણ રોકે?

આ અંગે યૌવન પાંગરે, એને કોણ રોકે?
કાંઇ ઉરમાં ઉર નહિ માય ! એને કોણ રોકે?

સ્નેહરશ્મિ

2 Comments »

 1. Vallabhdas Raichura said,

  April 15, 2010 @ 8:53 pm

  Thank you for returning my school days of early fifties when we used to learn
  Zeenabhai Desai’s works like” Gaata Aasopalav”, this Gazal and other compositions.

  May your benevolent tribe thrive forever to benefit laymen like us.

  Vallabhdas Raichura

  Maryland, April 15, 2010.

 2. વિવેક said,

  April 16, 2010 @ 1:17 am

  આજે જોગાનુજોગ કવિશ્રીની જન્મજયંતિ છે…

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment