રાખે જો વિશ્વને તું વિખરાયેલું, પ્રભુ !
જા, હું ય મારા ઘરને વ્યવસ્થિત નહીં કરું.
રઈશ મનીઆર

અસંખ્ય ઝાંઝવા – રમેશ પારેખ

અસંખ્ય ઝાંઝવા ઘરની હવામાં ભટકે છે,
પછીથી હાથની રેખા બનીને અટકે છે.

હવે આ વૃક્ષને કેવી રીતે હું વૃક્ષ કહું ?
વસંત ડાળીએ બેસે તો ડાળ બટકે છે !

દીવાલ જેવી સલામત જગાઓ શોધીને
જુઓ, બધાં જ છબીમાં નિરાંતે લટકે છે.

– રમેશ પારેખ

પૂરી ન થઈ શકે એવી ઈચ્છાઓ આખરે હાથની રેખામાં, ભાગ્ય આગળ આવીને અટકે છે. સાદીસીધી લાગતી વાતમાં ઊંડો અર્થ ને આગવી અભિવ્યક્તિ = રમેશ પારેખ !

3 Comments »

 1. વિવેક said,

  September 30, 2006 @ 3:08 am

  સુંદર ગઝલ… ત્રણેય શેર મજાના છે…

 2. chintan said,

  February 6, 2008 @ 6:20 am

  બહુ જ સરસ શેર ચ્હે પણ જો આખી ગઝલ હોય તો માજા આવી જાય.

 3. shrinidhi said,

  October 19, 2011 @ 10:30 am

  અસંખ્ય ઝાંઝવા ઘરની હવામાં ભટકે છે,
  પછીથી હાથની રેખા બનીને અટકે છે.

  હવે આ વૃક્ષને કેવી રીતે હું વૃક્ષ કહું ?
  વસંત ડાળીએ બેસે તો ડાળ બટકે છે !

  ઉઘાડી આંખમાં છલકે અશંખ્યા શમણા
  ભીડેલી પાપણો વીંધી તમામ છટકે છે

  મરણગતિએ મળી લઈએ એકબીજાને-
  એક ઘરમાં બે ખંડની જુદાઈ ખટકે છે

  દીવાલ જેવી સલામત જગાઓ શોધીને
  જુઓ, બધાં જ છબીમાં નિરાંતે લટકે છે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment