આ મનપાંચમના મેળામાં સૌ જાત લઈને આવ્યા છે
કોઈ આવ્યા છે સપનું લૈને, કોઈ રાત લઈને આવ્યા છે.
રમેશ પારેખ

‘ગાલિબ’ના ચૂંટેલા શેર

પકડે જાતે હૈ ફરિશ્તોંકે લિખે પર નાહક
આદમી કોઈ હમારા દમે-તહરીર ભી થા ?

બનાકર ફકીરોંકા હમ ભેસ ‘ગાલિબ’,
તમાશા-એ-અહલે-કરમ દેખતે હૈ !

તેરે વાદે પર જિએ હમ, તો યહ જાન જૂઠ જાના,
કિ ખુશીસે મર ન જાતે, અગર ઐતબાર હોતા !

‘ગાલિબ’, તેરા અહવાલ સુના દેંગે હમ ઉનકો,
વહ સુનકે બુલા લેં, યહ ઈજારા નહીં કરતે !

બેખુદી બે સબબ નહીં, ‘ગાલિબ’
કુછ તો હૈ જિસકી પર્દાદારી હૈ.

મુજ તક કબ ઉનકી બઝમમેં આતા થા દૌરએજામ;
સાકીને કુછ મિલા ન દિયા હો શરાબ મેં !

યે મસઈલે તસવ્વુફ, યે તેરા બયાન ‘ગાલિબ’;
તુઝે હમ વલી સમઝતે, જો ન બદાખાર હોતા !

કોઈ મેરે દિલ સે પૂછે તેરે તીરે-નીમકશ કો,
યહ ખલિશ કહાંસે હોતી, જો જિગરકે પાર હોતા !

મિલના તેરા અગર નહીં આસાં, તો સહલ હૈ.
દુશ્વાર તો યહી હૈ, કિ દુશ્વાર ભી નહીં.

લાજમ થા, કી દેખો મેરા રાસ્તા કોઈ દિન ઔર;
તનહા ગયે ક્યોં; અબ રહો તનહા કોઈ દિન ઔર.

ન તીર કમાંમેં હૈ, ન સૈયાદ કર્મીમેં;
ગોશેમેં ક્ફસકે મુઝે આરામ બહોત હૈ.

મૈને મજનૂપે લડકપનમેં અસદ;
સંગ ઉઠાયા થા કિ સર યાદ આયા.

ચલતા હું થોડી દેર હરેક તેજરૌકે સાથ;
પહેચાનતા નહી અભી રાહબરકો મૈ.

3 Comments »

 1. Anonymous said,

  May 16, 2006 @ 7:14 am

  પાંચમા ક્રમાંક સાથે સંલગ્ન શેર :
  ” ફિર કુછ ઇસ દિલ કો બેકરારી હૈ,
  સિના જોયા એ જખ્મ કારી હૈ,
  ફિર ઉસી બેવફા પે મરતે હૈ,
  ફિર વહી જિંદગી હમારી હૈ.”
  બેખુદી…
  અન્ય એક ખુબ જ લાજવાબ શેર –
  ” હરેક બાત પે કહેતે હો તુમ કી તૂ ક્યા હૈ,
  તુમ્હી કહો કી યે અંદાજે ગુફતગુ ક્યા હૈ,
  રગોં મેં દૌડતે ફિરને કે હમ નહિ કાઇલ,
  જબ આંખ હી સે ન ટપકા તો ફીર લહુ ક્યા હૈ.”
  -વિ.મંડોરા.

 2. Narendra Chauhan said,

  October 22, 2009 @ 3:17 am

  Dear Vivekbhai,

  ..aapne Hardik SAAL-MUBARAK!!

  …I was just reading the sher of Ghalib saheb. each one is a different with urdu words, hard to understand! can you guide me or explain those words, like, “મસઈલે તસવ્વુફ”, તીરે-નીમકશ , કર્મી, તેજરૌ etc.??
  or please suggest a website or email contact, so that i can ask a question to understand urdu better….

  with regards and wishes,
  Narendra
  Institute for Plasam Research,
  Gandhinagar,
  Gujarat

 3. yash said,

  May 28, 2012 @ 4:38 pm

  NAYA BISMIL HU…….WAKIF NAHI RASME SHAHADT SE………….
  BATA DE TU HI AEY ZALIM TADPNE KI ADA KYA HAI?

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment