કલા છે ભોજ્ય મીઠી ને ભોક્તા વિણ કલા નહીં,
કલાવાન કલા સાથે ભોક્તા વિણ મળે નહીં.
કલાપી

મુક્તક – મરીઝ

દિવાનાએ એક વાત કહી મુજને નવીન
અર્થ એમાં છે ગંભીર, મને છે યકીન
તૂટી જો પડે મહેલ તો ખંડેર બને
ઝૂંપડી જો ધસી જાય મળે સાફ જમીન !

– મરીઝ

8 Comments »

 1. pragnaju said,

  June 11, 2009 @ 12:11 am

  તૂટી જો પડે મહેલ તો ખંડેર બને

  ખૂબ જ અર્થ ગંભીર વાત
  આમ પણ હવે ખૂબ જ ધનવાનના મહેલોની આ તાસીર છે
  અંદર જુઓ તો સ્વર્ગંનો આભાસ થાય પણ,
  ખડેર જેવું લાગે છે ‘આદિલ’ બહારથી.

  ઝૂંપડી જો ધસી જાય મળે સાફ જમીન !
  બંધ ઘર ના દરવાજા મા કોઇ રોજ ટકોરા મારે છે.
  પુછે છે એક જ સવાલ
  ઓલા “પુરાતન” હવે કયાં રહે છે.?
  જવાબ મા કહુ છું, બધા સુખી લોકો દફન થઇ ગયા, …

 2. mrunalini said,

  June 11, 2009 @ 12:40 am

  દિવાનાએ એક વાત કહી મુજને નવીન
  અર્થ એમાં છે ગંભીર, મને છે યકીન
  સરસ
  વિવેકની વાત પણ આવી ગહન છે
  સદી આખી ખંડેર મોંહે-જોના,
  મકાનો તો છે, ઘરનો રસ્તો નથી.
  હું તારા ઈરાદાઓ જાણું છું, થોભ !
  હું સસ્તો નથી, હું અમસ્તો નથી.

 3. P Shah said,

  June 11, 2009 @ 2:37 am

  તૂટી જો પડે મહેલ તો ખંડેર બને
  ઝૂંપડી જો ધસી જાય મળે સાફ જમીન !

  ખરેખર ગંભીર વાત !

 4. preetam lakhlani said,

  June 11, 2009 @ 8:22 am

  પ્રિય ધવલ ભાઈ, મરીઝશાહેબનુ બહુજ સુન્દર મુકતક મુકવા બદલ આભાર્…..

 5. sudhir patel said,

  June 11, 2009 @ 5:14 pm

  વાહ! ખૂબ જ ચોટદાર મુકતક!
  સુધીર પટેલ.

 6. Pancham Shukla said,

  June 12, 2009 @ 4:46 am

  ઊંડું અવલોકન. ઊંચી વાત.

 7. ખજિત [પીંકી પુરોહીત] said,

  June 12, 2009 @ 7:52 am

  આબ્બાસ અબ્દુલ અલી વાસી, [મરીઝ] સાહેબની મુક્તક રૂપી ખૂબ જ અર્થપૂર્ણ વાત.

 8. ANGEL DHOLAKIA said,

  June 13, 2009 @ 3:00 am

  સ- રસ ઘણા દિવસે site visit કરી. મઝા આવી ગઇ

  ====== N ju( angel dholakia)

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment