કૃષ્ણ નામે ગ્રંથ ના સમજાય તો પણ,
સાવ સીધો ને સરળ અનુવાદ રાધા !
મૂકેશ જોશી

મતભેદ – ‘શિલ્પીન’ થાનકી

સહુ કહે છે: ‘મંદિરે ઈશ્વર નથી’,
હું કહું છું: ‘ત્યાં ફ્ક્ત પથ્થર નથી’.

સહુ કહે છે: ‘ઝાંઝવાં છે રણ મહીં’,
હું કહું છું: ‘ત્યાં નર્યા મૃગજળ નથી’.

સહુ કહે છે: ‘પાનખર છે ઉપવને’,
હું કહું છું: ‘ત્યાં ધરા ઊષર નથી.’

સહુ કહે છે: ‘શૂન્ય છે આકાશ આ’,
હું કહું છું: ‘સૂર્ય આ જર્જર નથી.’

સહુ કહે છે: ‘ક્ષણ સમી છે જિન્દગી’,
હું કહું છું: ‘પ્રાણ મુજ નશ્વર નથી.’

-‘શિલ્પીન’ થાનકી

(ઊષર = ખારાશવાળું)

2 Comments »

 1. પ્રત્યાયન said,

  November 16, 2005 @ 1:11 pm

  Nice poem…negation makes it more sharp.

 2. jaypal said,

  November 6, 2011 @ 11:34 am

  For information :
  શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓ આ બ્લોગ પર ઉપલબ્ધ છે
  http://shilpin-thanky.blogspot.com

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment