હું ચાહું છું સુન્દર ચીજ સૃષ્ટિની,
ને જે અસુન્દર રહી તેહ સર્વને
મૂકું કરી સુન્દર ચાહી ચાહી.
સુંદરમ

પૂરતું છે – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

ઓરડામાં એકાદ ચિત્ર હોય પૂરતું છે
જીવનમાં એક સરસ મિત્ર હોય પૂરતું છે
મિલાવ હાથ ભલે સાવ મેલોઘેલો છે
હ્રદયથી આદમી પવિત્ર હોય પૂરતું છે

– રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

6 Comments »

 1. sujata said,

  March 5, 2008 @ 2:12 am

  બહુ જ સ્ ર સ્………

 2. shaileshpandya BHINASH said,

  March 5, 2008 @ 4:21 am

  nice………..

 3. pragnaju said,

  March 5, 2008 @ 11:27 am

  સુંદર મુક્તક
  યાદ આવ્યા
  પ્રેમ તો હવાની જેમ હોવો જોઇએ.
  એ આસપાસ અનુભવાય એ પૂરતું છે.
  અને
  હલનચલન ને આ ચૈતન્ય ખેલ પૂરતું છે
  જીવંત હોવાના ભ્રમમાં ન રાચ કઠપૂતળી.

 4. વિવેક said,

  March 6, 2008 @ 1:37 am

  કવિની લબ્ધપ્રતિષ્ઠ કડીઓ…

 5. pravina Kadakia said,

  March 7, 2008 @ 1:28 pm

  ટુંકાણમા પણ સચોટ રજુઆત

 6. KiRiT PAtel said,

  March 11, 2008 @ 12:50 pm

  મિસ્‍કીને મોંઢામાં મિષ્‍ઠાન મુકયુ હોય તેવી અનુભૂતિ થાય છે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment