છોડી મને, કૂદી પડ્યું બચપણ તળાવમાં,
ત્યાં દોડતું આવ્યું, સ્મરણનું ધણ તળાવમાં.
વાતાવરણમાં યોગના આસન કરી કરી
સૂતા શવાસનમા બધાં રજકણ તળાવમાં.
વંચિત કુકમાવાલા

નીકળે – મનીષ પરમાર

કેટલા જનમોજૂના થર નીકળે !
એક ટીંબો ખોદતાં ઘર નીકળે.

રેશમી પીંછું દટાયું મોરનું –
ધૂળમાં ટૌકાનું અંબર નીકળે.

વીરડો ગાળ્યા પછી એવું બને,
બુદબુદામાંથી સરોવર નીકળે.

આંસુનો હિસાબ પૂરો થાય ક્યાં ?
લેણું એનું જિંદગીભર નીકળે.

ચાસમાં ફરકી હશે લીલોતરી-
ખેડવા જાતાં જ ખેતર નીકળે.

-મનીષ પરમાર

5 Comments »

 1. pragnajuvyas said,

  December 1, 2007 @ 11:01 am

  સુંદર ગઝલ
  તેમાં
  રેશમી પીંછું દટાયું મોરનું –
  ધૂળમાં ટૌકાનું અંબર નીકળે.
  આંસુનો હિસાબ પૂરો થાય ક્યાં ?
  લેણું એનું જિંદગીભર નીકળે.
  વધુ ગમ્યાં
  બે શેરો યાદ આવ્યાં
  કદી મારા જિગરમાં એ રીતે ના આવશો કોઇ,
  તમે જ્યાં છાપ પાડી હોય ત્યાં મારા જખમ નીકળે.
  પ્રણયને પાપ કહેનારા, થશે તારી દશા કેવી?
  કદાચ અલ્લાહને ત્યાં એ જ જો દિલનો ધરમ નીકળે?

 2. hemantpunekar said,

  December 2, 2007 @ 9:08 am

  સુન્દર ગઝલ!

 3. ધવલ said,

  December 2, 2007 @ 9:56 am

  રેશમી પીંછું દટાયું મોરનું –
  ધૂળમાં ટૌકાનું અંબર નીકળે.

  વીરડો ગાળ્યા પછી એવું બને,
  બુદબુદામાંથી સરોવર નીકળે.

  – સુંદર ગઝલ !

 4. ભાવના શુક્લ said,

  December 3, 2007 @ 3:42 pm

  ધૂળમાં ટૌકાનું અંબર નીકળે
  ………………………………
  સુંદર!!!

 5. manvantpatel said,

  December 5, 2007 @ 12:30 am

  ખૂબ સુઁદર રચના !

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment