અમારા માર્ગ પર મુશ્કેલીનું વળવું હતું નક્કી,
બધાય માર્ગ ક્યાં ક્યાંથી જુઓ, ફંટાઈને આવ્યા.
રવીન્દ્ર પારેખ

લઘુકાવ્ય -ગુરુનાથ સામંત (અનુ. સુરેશ દલાલ)

મેં મારી કવિતા
       તને વાંચી સંભળાવી’તી
તેં કહ્યું તું:
       ‘સમજાતી નથી’
કોરા ચહેરાની
       તે એક બપોર
મેં એવી જ
       સાચવી રાખી છે.

-ગુરુનાથ સામંત (મૂળ રચના મરાઠીમાં… અનુ. સુરેશ દલાલ)

4 Comments »

 1. pragnajuvyas said,

  November 26, 2007 @ 10:15 am

  ગુરુનુ લઘુ કાવ્ય
  સરસ
  ‘કોરા ચહેરાની
  તે એક બપોર’
  હૈયાસુના સમીપ અમથા ઢોળેલા હ્રુદયની વાત!
  કે
  વનવગડે વાદળીએ ઢોળેલા જળની વાત!!

 2. ભાવના શુક્લ said,

  November 26, 2007 @ 11:48 am

  કોઈક સમયે પડઘો થઈને પાછી ના ફરતી એ યાચના ના બપોરી કોરાપણાથી કાવ્ય કેટલુ ભીનુ ભીનુ થયુ!!!!!!!!!

 3. વિવેક said,

  November 26, 2007 @ 10:28 pm

  સરસ ભાવરચના… બપોર અને કોરા ચહેરાની તાદૃશ્યતા ઘણું કહી જાય છે !

 4. Pinki said,

  December 2, 2007 @ 1:58 pm

  મેં મારી કવિતા
  તને વાંચી સંભળાવી’તી
  તેં કહ્યું તું:
  ‘સમજાતી નથી’

  ભાવવિહિન કોરા ચહેરાની
  ખૂબ જ ભાવવાહી રચના……….. !!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment