કોઈ અડક્યું તો કમાલ થઈ ગઈ,
ભીતર ધાંધલધમાલ થઈ ગઈ.
કોઈ આંખ જો ભીની થઈ તો,
કોઈ આંગળી રૂમાલ થઈ ગઈ.
અનિલ ચાવડા

શેર – રૂમી

अज मौतो हयात चंद पुरसी मन ?
खुर्शीद अज रौजनी दर अफतादो बेरफ्त ।

મોત અને હયાતી વિષે મને શું પૂછો છો ?
સૂર્ય[નો તડકો] એક બારીમાંથી આવ્યો અને નીકળી ગયો !

-રૂમી

બે લીટીમાં એક ઉપનિષદ છે !!!

4 Comments »

 1. perpoto said,

  January 13, 2013 @ 1:05 am

  રૂમી બે અક્ષર..બે લીળીમાં ઉપનિષદ…

  On that sea came the wave,While the ship was taking form.From shipwreck no-one save.Returned to sea by that storm.

 2. perpoto said,

  January 13, 2013 @ 5:44 am

  બે લીટીમાં ઉપનિષદ

  ઉગે સવારે
  સિસીફસ શૉ સૂર્ય
  આથમે સાંજે

 3. pragnaju said,

  January 13, 2013 @ 9:04 am

  અદભૂત
  યાદ
  લાઈ હયાત આયે
  કજા લે ચલી ચલે,

 4. vijay joshi said,

  January 13, 2013 @ 10:36 am

  યાદ.. મારું એક મુક્તક ….

  સૂર્ય વગર ઉજાસ નથી
  આત્મા વગર દેહ નથી
  જન્મ વગર મરણ નથી,
  મરણ વગર મોક્ષ નથી

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment