જો હદયની આગ વધી ‘ગની’, તો ખુદ ઇશ્વરે જ કૃપા કરી,
કોઇ શ્વાસ બંધ કરી ગયું, કે પવન ન જાય ગગન સુધી.
ગની દહીંવાલા

પલાંઠી લગાવીને બેઠો – ડૉ. મનોજ જોષી ‘મન’

ગજબની પલાંઠી લગાવીને બેઠો,
વિચારોની વચ્ચે તું આવીને બેઠો.

ઘટાટોપ ઇચ્છાઓ ઘેરાણી અહિંયા,
અહીં ક્યાં તું ધૂણી ધખાવીને બેઠો?

કદી બહાર નીકળી શક્યો ના ધુમાડો,
આ કેવી ચલમ તું ઝગાવીને બેઠો !

તૂટ્યું તડ દઈને કશું ક્યાંક અંદર,
ભલે તું કહે ઘા ચુકાવીને બેઠો.

સમયસર તને ચેતાવ્યો’તો છતાં તું,
ફરીથી કલમ કાં ઊઠાવીને બેઠો ?

– ડૉ. મનોજ જોષી ‘મન’

સંબંધોમાં ઘા નિશાન પર ન લાગે તોય ઘણું તૂટતું હોય છે એ વાત કવિ કેવી વેધક રીતે કરી શક્યા છે !

7 Comments »

 1. dr.ketan karia said,

  January 20, 2012 @ 1:28 am

  હંમેશ માફક ..ઉત્તમ

 2. P Shah said,

  January 20, 2012 @ 1:53 am

  ગજબની પલાંઠી લગાવીને બેઠો….
  સરસ !

 3. Sureshkumar Vithalani said,

  January 20, 2012 @ 7:57 am

  EXCELLENT!

 4. pragnaju said,

  January 20, 2012 @ 8:37 am

  સુંદર ગઝલનો આ શેર વધુ ગમ્યો

  ઘટાટોપ ઇચ્છાઓ ઘેરાણી અહિંયા,
  અહીં ક્યાં તું ધૂણી ધખાવીને બેઠો?

  કદી બહાર નીકળી શક્યો ના ધુમાડો,
  આ કેવી ચલમ તું ઝગાવીને બેઠો !

  દુણાયલી લાગણીઓવાળા દુર્જન ના દિલમાં
  દુણ કણ ને પ્રકાશ કરતા મનનો શેર!.

 5. Rina said,

  January 20, 2012 @ 9:39 am

  તૂટ્યું તડ દઈને કશું ક્યાંક અંદર,
  ભલે તું કહે ઘા ચુકાવીને બેઠો.

 6. ધવલ said,

  January 20, 2012 @ 8:59 pm

  કદી બહાર નીકળી શક્યો ના ધુમાડો,
  આ કેવી ચલમ તું ઝગાવીને બેઠો !

  – સરસ !

 7. jigar joshi 'prem said,

  January 27, 2012 @ 10:39 am

  વાહ ! સુઁદર ભાવવિશ્વ રચાયું છે – “ઉદ્દેશ”માં વાંચ્યાનુઁ સમરણમાં છે….

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment