તું કહે ત્યાં આવશે ‘ઈર્શાદ’ પણ,
એક ઢેફું આ ધરાનું જોઈએ.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

મુક્તક – રમેશ પારેખ

ચીંધીને આંગળી તરસો હરણને દોડતું રાખે,
દિશાઓ રેતી રેતી થઈને રણને દોડતું રાખે;
બરફની કેડીએ નીકળે છે સૂરજ શોધવા જળને,
બીજું છે કોણ જે એના કિરણને દોડતું રાખે.

– રમેશ પારેખ

ર.પા.નું આ મુક્તક વાંચીને મને રઈશભાઈની ગઝલ યાદ આવી ગઈ… કિનારાઓ અલગ રહીને ઝરણને જીવતું રાખે.

5 Comments »

 1. PRADIP SHETH . BHAVNAGAR said,

  April 27, 2011 @ 11:18 pm

  રણ હરણ્ નો ભેદ ક્યાં કઈ હોય છે ?
  તરસ લઈ ને જિવવાનુ હોય્ છે.

 2. rajesh gajjar said,

  April 28, 2011 @ 7:02 am

  બરફની કેડીએ નીકળે છે સૂરજ શોધવા જળને,
  બહુજ…સરસ..

 3. Bharat Trivedi said,

  April 28, 2011 @ 8:57 am

  રમેશ પારેખ એટલે કહેવાનું જ શું હોય ? રઈશભાઈની ગઝલ વાંચતાં તો જલસા ગયા ! કોણ જાણે કેમ પણ ઓડિયો ક્લિપ ના ખૂલી.

 4. Bharat Trivedi said,

  April 28, 2011 @ 9:22 am

  સોરી આઈ મીન જલસા થઈ ગયા !

 5. pragnaju said,

  April 28, 2011 @ 11:51 am

  ખૂબ સુંદર

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment