બે ચાર શ્વાસ લઈને જે બાળક મરી ગયું,
એની કને ખુદાની કોઈ બાતમી હતી.
સૈફ પાલનપુરી

મીણબત્તી – પ્રીતમ લખલાણી

દેવળના
એક ખૂણે
મીણબતીને બળતી જોઇ!

ઇસુએ પૂછ્યું,
’શું તને આમ
એકલું બળવું-પીગળવું ગમે છે?’

મીણબતી બોલી,
‘બળવા – પીગળવાનો આનંદ !
ભલા તમે દેવતાઓ શું જાણો???’

પ્રીતમ લખલાણી

મૂળ ઘાટકોપરના રહેવાસી અને કોમ્પ્યુટર ક્ષેત્રના આ નિષ્ણાત, 26 વર્ષથી અમેરીકાના રોચેસ્ટર શહેરમાં રહે છે.
તેમના કાવ્ય સંગ્રહો- ગોધૂલિ, દમક, સંકેત, એક્વેરીયમમાં દરિયો

6 Comments »

 1. વિવેક said,

  November 29, 2006 @ 9:26 am

  કવિ કયા કયા ખૂણામાં પહોંચીને શું શું વિચારી શકે છે એનો સાક્ષાત્કાર કરાવતું અદભૂત નાનકડું અને ચોટદાર કાવ્ય…

 2. ઊર્મિસાગર said,

  November 29, 2006 @ 11:58 am

  ખરેખર ખુબ જ સુંદર…

 3. smruti said,

  April 22, 2007 @ 1:32 pm

  કદાચ દેશ થિ દુર રહિને બળવાનો , પિગળવનો અફસોસ થતો હસે તેવુ લાગે છે. સરસ .તેમના બિજા કવ્યો પન મુકવા વિનન્તિ.

 4. Neha said,

  July 9, 2008 @ 9:36 am

  True, the only person can understand the fun of diluting self to make others happy

 5. અનામી said,

  December 1, 2008 @ 3:50 pm

  કંઈ જ કહેવાનું રહેતુ નથી.

 6. oza vipul said,

  May 16, 2012 @ 11:01 am

  સાર લાગ્ય્

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment