કશા કારણ વગર આખા નગરમાં ચોતરફ આ સ્તબ્ધતાનો સ્તંભ એ ખોડી અને ચાલ્યું ગયું છે ક્યાંક.
નગરનું એક જણ રસ્તો, પવન, અજવાસ, ભરચક સાંજ ને આવું બધું ચોરી અને ચાલ્યું ગયું છે ક્યાંક.
અનંત રાઠોડ “અનંત”

મુક્તક -દિલીપ મોદી

વીતી ગઈ તે વાતનો ઉલ્લેખ ના કર,
જાગરણની રાતનો ઉલ્લેખ ના કર;
લખ, ભલે લખ, જોઈએ તો રોજ લખ તું,
શબ્દમાં તુજ જાતનો ઉલ્લેખ ના કર.

-દિલીપ મોદી

11 Comments »

 1. Jayshree said,

  November 23, 2009 @ 9:09 pm

  લખ, ભલે લખ, જોઈએ તો રોજ લખ તું,
  શબ્દમાં તુજ જાતનો ઉલ્લેખ ના કર.

  વાહ…

 2. Viren Patel said,

  November 23, 2009 @ 11:51 pm

  Muktak hova chhata man ma bandhi rakhva jevu.
  Aah ane Wah sathe boli uthyo.
  Viren Patel – Mumbai

 3. pragnaju said,

  November 24, 2009 @ 12:01 am

  લખ, ભલે લખ, જોઈએ તો રોજ લખ તું,
  શબ્દમાં તુજ જાતનો ઉલ્લેખ ના કર.

  સરસ

  પંચમદા કાંઈ ક આ રીતે કહે
  તું પ્રથમ પરંપરામાં પળીને ગઝલ લખ,
  મેઘદૂત વાંચીને વાદળીને ગઝલ લખ.

 4. વિવેક said,

  November 24, 2009 @ 2:02 am

  મુક્તકોના બાદશાહ દિલીપ મોદીનું એક ઓર મજાનું મુક્તક…

 5. P Shah said,

  November 24, 2009 @ 5:09 am

  સુંદર મુક્તક

 6. kanchankumari parmar said,

  November 24, 2009 @ 5:11 am

  જા દીધિ લખી તને પુરિ જિંદગિ………હસ્તાક્ષર નિ જરુર નથિ!

 7. શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ said,

  November 24, 2009 @ 9:21 am

  મુક્તકોની એક મજા છે કે બધાં એ બરાબર તરત વાંચે છે.
  બાકીનાંને તો એ સજા કે બધાં એ નિરાંતે વાંચે ન વાંચે છે.

 8. pink said,

  November 24, 2009 @ 10:11 am

  હિ

 9. pink said,

  November 24, 2009 @ 10:15 am

  તમે યાદ આવિયા ને મને શબ્દો મલિ ગયા,

 10. Kirtikant Purohit said,

  November 29, 2009 @ 8:14 am

  વાહ દીલીપભાઇ.

  પણ ભૈલા, મારા જેવાને મક્તા લખવો ભારે પડી જાય તેનુઁ શુઁ?

 11. pink said,

  November 29, 2009 @ 12:04 pm

  શબ્દો મા તુ જાત્ નો ઉલ્લેખ ન કર્

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment