દિવસો જુદાઇના જાય છે, એ જશે જરૂર મિલન સુધી,
મને હાથ ઝાલીને લઇ જશે, હવે શત્રુઓ જ સ્વજન સુધી.
ગની દહીંવાલા

અભિયાને લીધી ગુજરાતી બ્લોગ-વિશ્વની નોંધ…


ગુજરાતી બ્લોગજગત ધીમેધીમે એના નિર્ધારિત મુકામે પહોંચી રહ્યું છે. કોઈ એક સમયે કોઈ એક ગુજરાતીએ પોતાની માતૃભાષાને સદૈવ જીવંત અને વિનામૂલ્યે સૌ કોઈ સુધી પહોંચાડવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું, એ હવે પૂર્ણ થવાને આરે છે. બ્લોગજગતમાં દરરોજ નવા બ્લોગર્સ ઉમેરાતા જાય છે અને જેમ સ્પર્ધા વધતી જવાની, આપણને વધુ સારા બ્લોગ્સ પણ મળતાં જશે. ‘દિવ્ય ભાસ્કર’ પછી ‘નવનીત સમર્પણ’ અને હવે ગુજરાતી ભાષાના લોકપ્રિય અઠવાડિક ‘અભિયાન’ની ટીમે (૦૬-૦૫-૨૦૦૬) પણ ગુજરાતી બ્લોગ્સના વધતા જતા વ્યાપની નોંધ લેવાની ફરજ પડી છે. આ માહિતી પૂરી પાડવા માટે ઈલાક્ષી અને ડૉ. નીરવનો આભાર માનીએ છીએ અને સાહિત્યનો આ માર્ગ વધુ પ્રદિપ્ત અને ઉજ્જવળ બને એવી સૌ બ્લોગર્સને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ.

2 Comments »

 1. ilaxi said,

  May 9, 2006 @ 9:05 am

  Well, it’s all about Blogging n ‘Keep up the Good Work’ to all Gujarati Bloggers.

  Btw, here’s a Help Guide on ‘How to Blog in Gujarati’:
  http://www.kidsfreesouls.com/gujblogging.htm
  You guys are the experts with unicode but if you ever know how to convert shree fonts or krishna fonts to appear auto like the indic unicode, do lemme know:-)

 2. Siddharth said,

  May 10, 2006 @ 11:01 am

  Dhaval,

  Thanks for posting this. Your ability to browse the web and post appropriate gujarati blog world news is remarkable.

  Siddharth

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment