સળગતો શબ્દ પણ પીંખાયલા પરિવાર જેવો છું,
મને ના વાંચ, હું ગઇકાલ ના અખબાર જેવો છું.
ગની દહીંવાલા

આરસીમાં – શેખાદમ આબુવાલા

આરસીમાં ડાબું જમણું હોય છે
ભૂમિતિનું એ ઉઠમણું હોય છે

જિંદગીમાં જે નથી પૂરું થતું
એ જ સમણું ખૂબ નમણું હોય છે

દિનની ઈચ્છાઓનું ભારણ રાતમાં
કોણ જાણે કેમ બમણું હોય છે

જે ફરે છે દિવસે થૈને અનાથ
રાત્રે જન્મેલું એ સમણું હોય છે

– શેખાદમ આબુવાલા

1 Comment »

 1. વૈશાલી said,

  April 18, 2006 @ 2:09 am

  અરીસામાં ડાબું એ જમણું દેખાય અને જમણું એ ડાબું દેખાય એ રોજબરોજની અતિસામાન્ય લાગતી વાતને ભૂમિતિ સાથે સાંકળી કાવ્યમાં ચમત્કૃતિ ક્યાં તો શેખાદમ સર્જી શકે ક્યાં રમેશ પારેખ.

  મને વિવેકનો એક શેર યાદ આવે છે:

  “પચાવીને જીવનનો મર્મ બેઠો છે એ એથીસ્તો
  બધુ દેખાય એને ઊલ્ટું, જુએ જે અરીસાને.”

  -વૈશાલી

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment