આમ જો કહેવા હું બેસું તો યુગો વીતી જશે;
આમ જો તું સાંભળે તો એક ક્ષણની વાત છે.
ભગવતીકુમાર શર્મા

એટલે – યોગેશ જોષી

તે છતાં ઊગી ગયાં છે જંગલો,
મેં હથેળીને કદી સીંચી નથી.

એટલે મૃત્યુ પછી ખુલ્લી રહી –
આંખ આખી જિંદગી મીંચી નથી.

– યોગેશ જોષી

2 Comments »

 1. શબ્દ said,

  January 11, 2006 @ 12:52 am

  આ વાંચીને એક શેર યાદ આવી ગયો. મોટે ભાગે મણિલાલ દેસાઈનો છે:

  તારા એ પ્રેમ ને હવે કેવી રીતે ભૂલું?
  કાપું છું એક વૃક્ષ, ઊગી જાય જંગલો.

  – વિવેક ટેલર

 2. PlanetSonal said,

  January 11, 2006 @ 2:21 am

  I think I’m not able to understand the hidden meaning of these shers. Could someone please enlighten me? Thanks.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment