નાનકડું ખોરડું ને ખેતર કૂવો ને પાદર.
નાનું કુટુંબ સૂતું, ઓઢીને સુખની ચાદર;
સઘળું લણી વળ્યાં છે રેતી-સિમેન્ટ-કપચી !

The crescent moon: પ્રતિપદા – ઉશનસ્

In the arid dark space
In such a vast pathlessness
Rises
A tiny fingerlike crescent
which beckons like an arrow-
and reads
‘The Road to Fullmoonness‘.

*

વેરાન ને કાજળ શ્યામ આભમાં
અનંત આ નિષ્પથતા વિશે ઊગી
પ્રતિપદા, દેવની અંગુલિશી,
જે તીરની જેમ અણીથી દાખવે:
વંચાય છે-
‘આ પૂર્ણિમા તરફ જાય વળી વળાંક’.

-ઉશનસ્

કવિ ઉશનસ્.ના આ અંગ્રેજી કાવ્યનો અનુવાદ એમણે પોતે જ કર્યો છે. અને ગુજરાતી કવિતા કરતાં અંગ્રેજી કાવ્ય કદાચ વધુ સહજ-સાધ્ય બન્યું છે. અમાસ પછીની પહેલી રાતે ઘેરું કાળું આકાશ પથહિનતાનો આભાસ કરાવતું હોય તેવામાં નાનકડી આંગળી સમો ચંદ્ર માર્ગદર્શક તીરની જેમ ઊગે ત્યારે આકાશમાં આ રસ્તો પૂર્ણિમા તરફ લઈ જાય છે એવું કવિને વંચાય છે. આ ‘વંચાય છે’ શબ્દપ્રયોગ નાની અમથી આ વાતને ‘કવિતા’ બનાવે છે…

(પ્રતિપદા=હિંદુ મહિનાનાં બે પખવાડિયાંની પહેલી તિથિ, એકમ, પડવો.)

8 Comments »

 1. mahesh Dalal said,

  October 9, 2008 @ 6:33 am

  બહુજ સુન્દર કલ્પ્ના..

 2. ધવલ said,

  October 9, 2008 @ 8:32 am

  સલામ !

 3. shailesh pandya said,

  October 9, 2008 @ 11:56 am

  ખુબ સરસ….વાહ ….

 4. uravshi parekh said,

  October 9, 2008 @ 7:19 pm

  સરસ છે.
  અન્ધરા મા થિ અજવળા તરફ જવાનો રસ્તો.
  દરેક મુશ્કેલિ મા રસ્તો બતાવનારુ તો કોઇક તો હોય જ છે.
  જોવુ જોઇયે, અને દેખાવુ જોઇયે.

 5. uravshi parekh said,

  October 9, 2008 @ 7:25 pm

  સરસ છે.
  અન્ધરા મા થિ અજ્વળા તરફ જવનો રસ્તો.
  મુશ્કેલિ મા કોઇક તો રસ્તો હોય જ છે.
  જોવો જોઇયે, અને દેખવો જોઇયે.

 6. pragnaju said,

  October 11, 2008 @ 3:31 pm

  ખૂબ સુંદર
  વંચાય છે-
  ‘આ પૂર્ણિમા તરફ જાય વળી વળાંક’.

 7. પંચમ શુક્લ said,

  October 11, 2008 @ 6:35 pm

  આ પૂર્ણિમા તરફ જાય વળી વળાંક’ – કેવી સરસ રીતે પૂર્ણિમા સુધી પહોંચવાની વાત કહેવાઈ છે. આને કહેવાય કવિદૃષ્ટિ!

 8. kaju said,

  October 17, 2008 @ 12:36 pm

  સરસ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment