કલા છે ભોજ્ય મીઠી ને ભોક્તા વિણ કલા નહીં,
કલાવાન કલા સાથે ભોક્તા વિણ મળે નહીં.
કલાપી

ગઝલ – મેઘબિંદુ

એમનું ધાર્યું થશે તો શું થશે
જિંદગીના શ્વાસ પૂરા થઈ જશે

હા, નથી, સંબંધનો એ માનવી
જાણ છે બસ એટલી એના વિશે

છૂટવું મુશ્કેલ છે સંબંધથી
લાગણીનાં કેટલાં બંધન હશે

મૌન એનું જીરવી શકતો નથી
એ છતાં બોલે નહીં એ શું હશે

એ ક્ષણે તો શું કરી શકશે ભલા
નોંધ મારા મૃત્યુની તું વાંચશે

– મેઘબિંદુ

સરળ ભાષા અને સીધી વાત…

6 Comments »

 1. Rina said,

  July 19, 2014 @ 1:57 am

  Waahhhh

 2. રાકેશ ઠક્કર, વાપી said,

  July 19, 2014 @ 5:06 am

  હા, સીધી વાત… સાચી વાત…
  એ ક્ષણે તો શું કરી શકશે ભલા
  નોંધ મારા મૃત્યુની તું વાંચશે

 3. perpoto said,

  July 19, 2014 @ 8:36 am

  એ ક્ષણે તો શું કરી શકશે ભલા
  નોંધ મારા મૃત્યુની તું વાંચશે..
  વાત સાચી છે, પણ અધુરી છે.
  મૃત્યુ પામવુ સહેલું છે,ખમવું કલ્પનાતીત છે…..

 4. Maheshchandra Naik (Canada) said,

  July 20, 2014 @ 4:15 pm

  એ ક્ષણે તો શું કરી શકશે ભલા
  નોંધ મારઆ મૃત્યુની તું વાચશે
  જબરજસ્ત વાત કહી દીધી છે……………..

 5. Dinesh Pabdya said,

  July 21, 2014 @ 5:27 am

  સીધી સરળ સાદી વાત

  છૂટવું મુશ્કેલ છે સંબંધથી
  લાગણીનાં કેટલાં બંધન હશે

  મૌન જીરવાતું નથી છતાં બોલતું નથી એ શું હશે?

 6. Harshad said,

  August 6, 2014 @ 8:35 pm

  Everybody’s comments are very good. Like this rachana.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment