માથે સંકટ હતું, શબ્દ શંકર બન્યા
ઓગળ્યો વખ સરીખો વખત શબ્દમાં

આમ લખવું કરાવે અલખની સફર
શબ્દનો બંદો ફરતો પરત શબ્દમાં
રઈશ મનીઆર

મીરાં -સુરેશ દલાલ

મંદિર સાથે પરણી મીરાં, રાજમહેલથી છૂટી રે
કૃષ્ણ નામની ચૂડી પહેરી, માધવની અંગૂઠી રે

અરધી રાતે દરશન માટે આંખ ઝરુખે મૂકી રે
મીરાં શબરી જનમજનમની જનમજનમથી ભૂખી રે

તુલસીની આ માળા પહેરી, મીરાં સદાની સુખી રે
શ્યામ શ્યામનો સૂરજ આભે, મીરાં સૂરજમુખી રે !

કાળી રાતનો કંબલ ઓઢી, મીરાં જાગે સૂતી રે
ઘાયલકે ગત ઘાયલ જાણે : જગની માયા જૂઠી રે

-સુરેશ દલાલ

2 Comments »

 1. amittrivedi said,

  October 16, 2005 @ 2:02 pm

  it will be nice if you can put audio of this sung by purushottam upadhyay

  regards

  amit trivedi

 2. narmad said,

  October 16, 2005 @ 2:33 pm

  Do you know a site where I can find audio ?

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment