અર્થ એકે ક્યાં વસે છે ભીતરે ?
શબ્દને અજવાળવાથી શું હવે ?
હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

‘આપણું’ ગીત -માધવ રામાનુજ

                                        આપણે તો ભૈ રમતારામ !
          વાયરો આવે-જાય એણે ક્યાંય બાંધ્યાં ના હોય ગામ.

વાદળ  કેવું વરહે,  કેવું  ભીંજવે !  એવું ઊગતા દીનું વ્હાલ !
આછેરો આવકાર મળે, બે નેણ ઢળે –
                        બસ, એટલામાં તો છલકી થાઈં ન્યાલ !
મારગે મળ્યું જણ ઘડીભર અટકે, ચલમ પાય
                                   ને પૂછે – કઈ પા રહેવાં રામ?
વાયરો  આવે-જાય,  એણે  ક્યાંય  બાંધ્યાં  ના  હોય  ગામ !

ઓઢવાને હોય આભ, ઉશીકાં હોય શેઢાનાં, પાથરેલી હોય રાત;
સમણાંના શણગાર સજીને ઊંઘ આવે
              ને પાંખડીઓ-શા પોપચે આવે મલકાતું પરભાત,
ઝાકળમાં ખંખોળિયું ખૈ ને હાલતા થાઈં, પૂછતા નવાં નામ…
                                        આપણે તો ભૈ રમતારામ !

-માધવ રામાનુજ

2 Comments »

 1. pragnajuvyas said,

  November 13, 2007 @ 3:01 pm

  માધવ રામાનુજ -કલા સાહિત્ય,કવિ,નવલકથાકાર, નાટ્યકાર,પત્રકાર,ફિલ્મ, વિવેચક- અનેક ક્ષેત્રે જાણીતાને કવિમુશાયરાઓનું સંચાલન કરતા માણવા એ એક લ્હાવો છે.તેમની આ પંક્તીઓ તો એમની યાદગીરી છે જે અમારી રોજબરોજની વાતોમાં પણ વાપરીએ છીએ.
  “અંદર તો એવું અજવાળું, અજવાળું.
  સળવળતી હોય આંખ જેને જોવાને,
  એ મીંચેલી આંખે ય ભાળું. “
  “એક ક્ષણ જો યુધ્ધ અટકાવી શકો –
  ટેન્ક પર માથું મૂકી ઊંઘી લઉં.”
  “એક એવું ઘર મળે આ વિશ્વમાં,
  જ્યાં કશા કારણ વિના પણ જઈ શકું;
  એક એવું આંગણું કે જ્યાં મને;
  કોઈપણ કારણ વગર શૈશવ મળે !“
  “રોઈ રોઈ આંસુની ઊમટે નદી તો એને કાંઠે કદમ્બવૃક્ષ વાવજો,
  વાદળ વરસે ને બધી ખારપ વહી જાય પછી ગોકળિયું ગામ ત્યાં વસાવજો. “
  અને હવે “આપણે તો ભૈ રમતારામ !
  ‘વાયરો આવે-જાય એણે ક્યાંય બાંધ્યાં ના હોય ગામ.“માં
  કેટલી સહજતા-સરળતા
  ‘આછેરો આવકાર મળે, બે નેણ ઢળે –
  બસ, એટલામાં તો છલકી થાઈં ન્યાલ !
  મારગે મળ્યું જણ ઘડીભર અટકે, ચલમ પાય
  ને પૂછે – કઈ પા રહેવાં રામ?’
  અને જાણે ભર્તૃહરીનો વૈરાગ્ય શતક વાંચતા હોય-
  शैया भूमितलं दिशोपी वसनम् જેવી આ પંક્તીઓ
  ઓઢવાને હોય આભ, ઉશીકાં હોય શેઢાનાં, પાથરેલી હોય રાત;
  અવાર નવાર આવાં કાવ્યો પીરસવા બદલ આભાર…

 2. ભાવના શુક્લ said,

  November 13, 2007 @ 6:28 pm

  બહુ સરસ…..
  આમ પણ માધવ રામાનુજ ના “ગીતો” હળવાશથી ભરેલા હોય છે. આ રમતારામ તેનુ એક ઉદાહરણ છે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment