એકધારા શ્વાસ ચાલુ છે હજી,
જિંદગી ! અભ્યાસ ચાલુ છે હજી.
વિવેક મનહર ટેલર

માણસ -જયંત પાઠક

રમતાં રમતાં લડી પડે ભૈ, માણસ છે;
હસતાં હસતાં રડી પડે ભૈ, માણસ છે.

પહાડથીયે કઠ્ઠણ મક્કમ માણસ છે;
દડદડ દડદડ દડી પડે ભૈ, માણસ છે.

ચંદર ઉપર ચાલે ચપચપ, માણસ છે;
ને બે ડગલે ખડી પડે ભૈ, માણસ છે.

સૂર્યવંશીનો પ્રતાપ એનો, માણસ છે;
ભરબપ્પોરે ઢળી પડે ભૈ, માણસ છે.

પૂજાવા ઝટ થયા પાળિયા, માણસ છે;
ટાણે ખોટ્યું પડે, પડે ભૈ, માણસ છે.

-જયંત પાઠક

1 Comment »

 1. પ્રત્યાયન said,

  September 28, 2005 @ 11:30 am

  First three stanza are very strong and forms a natural poem. However, last two seems to have an effort to connect, a poet’s effort !

  The poetry is a very delicate craft.

  DhavalBhai,
  There is one nice gazal with ‘Maanas’ radif by Manoj Khanderia. I dont have it with me and i dont remember it’s ‘shers’ but sure that it was a nice gazal.

  I think it was in book ‘101 gazal’ edited by ramesh purohit. I am not sure.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment