ચાલ્યા જતા પ્રસંગની એકાદ ક્ષણ રહે
તો પણ પૂરા પ્રસંગનું વાતાવરણ રહે.
જવાહર બક્ષી

વંચાતો નથી ! – દક્ષા બી. સંઘવી

ફૂલ ખરવું આમ તો ઘટના સહજ;
ડાળથી વિચ્છેદ, વંચાતો નથી !

પ્રેમ જેવા પ્રેમની બેઠી દશા;
શબ્દમાં છે કેદ; વંચાતો નથી !

નાવડીનું ડૂબવું નક્કી હવે;
એક નાનો છેદ; વંચાતો નથી !

આયનાની બા’ર-અંદર-બા’ર છું,
છે જરા શો ભેદ; વંચાતો નથી !

છોડવાથી એમ ક્યાં છૂટે કશું,
આંખમાં નિર્વેદ વંચાતો નથી !

– દક્ષા બી. સંઘવી

આમ તો આ ગઝલમાં મત્લા ગેરહાજર છે પણ બાકીના બધા જ શેર એટલા પાણીદાર થયા છે કે આ ગઝલ લયસ્તરોના વાચકો સાથે share કરવાની લાલચ રોકી શકતો નથી…

6 Comments »

 1. Rina said,

  June 1, 2012 @ 2:36 am

  આયનાની બા’ર-અંદર-બા’ર છું,
  છે જરા શો ભેદ; વંચાતો નથી !

  છોડવાથી એમ ક્યાં છૂટે કશું,
  આંખમાં નિર્વેદ વંચાતો નથી !
  Waahh

 2. pragnaju said,

  June 1, 2012 @ 10:40 am

  માથા વગર ની ગઝલ(?) ધડથી વંચાય છે
  પણ મક્તા
  છોડવાથી એમ ક્યાં છૂટે કશું,

  માશાલ્લાહ્
  યાદ્
  ચમક દેખીને લોહ ચળે, ઇંદ્રિ વિષય સંજોગ જી
  અણભેટ્યે રે અભાવ છે, ભેટ્યે ભોગવશે ભોગ જી
  ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

  ઉપર તજે ને અંતર ભજે, એમ ન સરે અરથ જી
  વણસ્યો રે વર્ણાશ્રમ થકી, અંતે કરશે અનરથ જી
  ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

  આંખમાં નિર્વેદ વંચાતો નથી !

 3. ધવલ said,

  June 2, 2012 @ 2:38 am

  છોડવાથી એમ ક્યાં છૂટે કશું,
  આંખમાં નિર્વેદ વંચાતો નથી !

  – સરસ !

 4. RAKESH SHAH said,

  June 2, 2012 @ 2:51 am

  SARAS

 5. Makarand Musale said,

  June 2, 2012 @ 4:20 am

  પ્રેમ જેવા પ્રેમની બેઠી દશા;
  શબ્દમાં છે કેદ; વંચાતો નથી

  ખુબ સરસ ….અભિનન્દન

 6. Sandhya Bhatt said,

  June 5, 2012 @ 10:54 am

  ખૂબ જ સરસ ગઝલ..વાહ્…દક્ષાબેન….

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment