આપણો વિસ્તાર છે ફળિયા લગી,
ગામને ઢંઢોળવાથી શું વળે?
શિવજી રૂખડા

કોનો વાંક ? – મકરંદ દવે

કોનો ગણવો વાંક ?
પોતપોતાનો મારગ જ્યારે
લેતો આજ વળાંક.

આજ આ છેડે નીરખી રહીશ
મૂરતિ તવ મધુર,
કોઈ ઝીણેરા તારલા જેવી
સરતી દૂર-સુદૂર;
શૂન્યમાં સૌ સરતાં ભલે
ભણતો જઈશ આંક-
કોનો ગણવો વાંક ?

વળતી નજર વીણતી જશે
કોઈ વિલાયાં ફૂલ,
ખીલતાંને હું ખોજવા કેરી
કરીશ નહીં ભૂલ;
પૂરતી મારે પાંખડી સૂકી
રહી સહી જે રાંક-
કોનો ગણવો વાંક ?

અચ્છા, તારે મારગ હસો
નિત વસંતની લીલા,
પગ ચીરીને ચાહશે મને
પેલા ખડક ખીલા;
મુખ બનીને મ્હોરશે ત્યારે
કાળજે એવું કાંક !-
કોનો ગણવો વાંક ?

– મકરંદ દવે

……અંતે તો એકલા જ ચાલવાનું છે……..

5 Comments »

 1. Rina said,

  May 27, 2012 @ 10:51 am

  Ekla cholo re :)…awesome…

 2. Dhruti Modi said,

  May 27, 2012 @ 2:22 pm

  સરસ ગીત.
  તારો સાદ સુણી કોઈ ના આવે તો ઍકલો જાને રે…..

 3. વિવેક said,

  May 28, 2012 @ 2:20 am

  ઉત્તમ કવિતા…

 4. Darshana Bhatt said,

  May 30, 2012 @ 1:34 pm

  ખુબ જ હ્ર્દયસ્પર્શિ કાવ્ય

 5. pragnaju said,

  June 1, 2012 @ 10:54 am

  પગ ચીરીને ચાહશે મને
  પેલા ખડક ખીલા;
  મુખ બનીને મ્હોરશે ત્યારે
  કાળજે એવું કાંક !-
  કોનો ગણવો વાંક ?
  અ દ ભૂ ત

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment