સાવ જ નવું હો સ્થળ ને છતાં એમ લાગતું,
પહેલાંય આ જગાએ હું આવી ગયેલ છું.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

(સાહિબ, સાચી સંગત દેજો) – નીતિન વડગામા

સાહિબ, સાચી સંગત દેજો.
પડછાયાની જેમ અમારી પડખે પળપળ રહેજો.

ક્યાં ક્યારે ને કેમ ઊગીએ એ પીડા છે મોટી,
સાચો ઘાટ ઘડે સૌ એવી આપો સ્હેજ હથોટી;
હાથ અને હૈયુ લંબાવી એમ ગોદમાં લેજો.

ડગલે પગલે પગમાં આખા રસ્તાઓ અટવાતા,
વરસાદી વાદળના અમને અર્થ નથી સમજાતા;
ભીનપવરણું ઝરણું થઈને રગરગમાં જઈ વહેજો.

– નીતિન વડગામા

સીધી સરળ માંગણી… મીઠ્ઠુ મજાનું હરીગીત.

6 Comments »

 1. sweety said,

  January 6, 2012 @ 7:15 am

  બહુ સરસ

 2. વિવેક said,

  January 6, 2012 @ 8:03 am

  સુંદર !

 3. praheladprajapatidbhai said,

  January 6, 2012 @ 10:27 am

  ડગલે પગલે પગમાં આખા રસ્તાઓ અટવાતા,
  વરસાદી વાદળના અમને અર્થ નથી સમજાતા;
  સરસ્

 4. kanu yogi said,

  January 6, 2012 @ 12:17 pm

  સરસ , કનુ યોગી

 5. anup desai said,

  January 6, 2012 @ 2:15 pm

  very good nitinbhai. gazal on GOD i like very much.because GOD made us for thou service.

 6. Dhruti Modi said,

  January 6, 2012 @ 4:12 pm

  સુંદર….

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment