ભીડ્યાં હો શક્યતાનાં ભલે દ્વાર જોર થી,
હું તો હવા છું, મારે તો તિરાડ બસ હતી.
વિવેક મનહર ટેલર

ખાલી ઠીબ – વારિજ લુહાર

મારું નસીબ છે હજી મારા નસીબમાં,
તેથી જ રોજ હોય છે તુયં પણ નજીકમાં.

ત્યારે કદાચ આવશે પંખી નવાં-નવાં,
જળનું હશે ન એક પણ ટીપુંય ઠીબમાં.

મારો અવાજ શોધશે મારા અવાજને,
દરિયોય હાથ લાગશે ક્યારેક છીપમાં.

પળનો હિસાબ છેવટે પળમાં જ માગશે,
કંઈ પણ પછી ન ચાલશે દાવા-દલીલમાં.

ઊડી ગયેલ પાંખનો ઉકેલ શોધતાં,
મળશે ખરેલ એક-બી પીંછાં જ ઠીબમાં.

– વારિજ લુહાર

છીપમાં દરિયો મળી આવે એવી ઊંડી ગઝલ…

(ઠીબ = મોટું પહોળું અને ઊંડું ઠીકરું)

9 Comments »

 1. Pancham Shukla said,

  November 4, 2011 @ 5:17 am

  ઉમદા ગઝલ.

  ઊડી ગયેલ પાંખનો ઉકેલ શોધતાં,
  મળશે ખરેલ એક-બે પીંછાં જ ઠીબમાં.

  વાહ.

 2. pragnaju said,

  November 4, 2011 @ 8:08 am

  ખૂબ સુંદર ગઝલ
  મારો અવાજ શોધશે મારા અવાજને,
  દરિયોય હાથ લાગશે ક્યારેક છીપમાં.
  “એક ઝરણું જોઈને માની લેવું કે
  ક્યાંક મહાસાગર હશે જ
  -એનું નામ શ્રદ્ધા…
  ઊડી ગયેલ પાંખનો ઉકેલ શોધતાં,
  મળશે ખરેલ એક-બે પીંછાં જ ઠીબમાં.
  સ રસ
  યાદઆવે
  ડાળ ઉપર ટાંગેલી ઠીબનું નાનું સરખું બપોર ઊડી એકસામટું પાંખ વીંઝતું હવા જેવડું થાય
  ડાળ ઉપર ટાંગેલી ઠીબમાં સવાર પીતું નીલરંગનું પંખી જોઈ ઝાડ ભૂલ્યાનું યાદ

 3. marmi kavi said,

  November 4, 2011 @ 9:29 am

  મારું નસીબ છે હજી મારા નસીબમાં,
  તેથી જ રોજ હોય છે તુ પણ નજીકમાં…………………વાહ………..

 4. ધવલ શાહ said,

  November 4, 2011 @ 2:51 pm

  સલામ !

 5. Dhruti Modi said,

  November 4, 2011 @ 4:34 pm

  દરેક શેર ઉમદા છે. સુંદર ગઝલ.

 6. binaya barai said,

  November 4, 2011 @ 10:25 pm

  રીનાબેન ગ્જ્લ ખુબ્જ ગમી

 7. Rina said,

  November 5, 2011 @ 12:34 am

  મારો અવાજ શોધશે મારા અવાજને,
  દરિયોય હાથ લાગશે ક્યારેક છીપમાં.

  ઊડી ગયેલ પાંખનો ઉકેલ શોધતાં,
  મળશે ખરેલ એક-બી પીંછાં જ ઠીબમાં…..વાહ……

 8. P Shah said,

  November 6, 2011 @ 6:23 am

  સુંદર રચના !

 9. praheladprajapatidbhai said,

  November 8, 2011 @ 7:04 am

  સરસ ગઝલ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment