જ્યાં સુધી ‘ઈર્શાદ’ નામે જણ જીવે,
લાગણી પૃથ્વી ઉપર તો છે જ છે.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

મને ડાળખીને – સુરેશ દલાલ

એક ભૂરા આકાશની આશા ફૂટી
મને ડાળખીને પંખીની ભાષા ફૂટી.

ચાંદનીના ખોળામાં સૂરજનો તડકો
ને ફૂલની હથેળીમાં તારો;
સાગરના સ્કંધ ઉપર પારેવું થઈ
ઘૂઘવે પવન : વણજારો.

જાણે માછલીને જળની પિપાસા ફૂટી
મને ડાળખીને પંખીની ભાષા ફૂટી.

ખીલતી આ કળીઓની કુંવારી કૂખમાં
પોઢ્યાં પતંગિયાનાં ફૂલ;
આંખો જુએ તેને હૈયું ને હોઠ કહે:
અમને તો બધ્ધું કબૂલ.

મારી સઘળી દિશાને તલાશા ફૂટી
મને ડાળખીને પંખીની ભાષા ફૂટી.

– સુરેશ દલાલ

કુંવારા પ્રેમના ગીતમાં ક્યાંય પ્રેમનું નામ આવતું નથી. નવી ફૂટેલી ઈચ્છાની વાત કવિ માત્ર પ્રતિકોથી કરે છે.

4 Comments »

 1. Pushpakant Talati said,

  June 29, 2011 @ 7:42 am

  ધવલભાઈ ;
  હું આજે આ રચનાનું હાર્દ સમજવામાં ઘણો જ ટુંકો પડ્યો.
  આપ અગર અન્ય કોઇ અર્થ-વિસ્તારથી સમજાવશે તેવી અપેક્ષાએ આ સ્વિકારી રહ્યો છું. – રચના ખરેખર ગહન હોય તેવું FEEL થાય છે . આશા છે કે હવે પછી જે COMMENTS આવશે તે અર્થ સભર તેમજ અર્થ સમજાવતી જ સશે.
  THANKS in anticipation to all “would be” comments writters.

 2. Faruque Ghanchi said,

  June 29, 2011 @ 5:27 pm

  અમને તો બધ્ધું કબૂલ … વાહ! સંવેદનાની લિપિ વાચાળ બનાવી છે!

 3. marblelessmonk said,

  June 29, 2011 @ 8:28 pm

  તલાશા જેવો કોઇ શબ્દ ગુજરાતી મા સામ્ભળ્યો નથી.

 4. ધવલ શાહ said,

  June 30, 2011 @ 12:23 pm

  તલાશા એક વૃક્ષ છે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment