આંખમાંથી કેટલું ભૂંસવું પડે -
આંખ પંખીની પછી દેખાય છે.
નીતિન વડગામા

બની જા – જલન માતરી

કહું છું ક્યાં કે પયગમ્બર બની જા,
વધારે   ચાંદથી  સુંદર  બની જા;
જગે    પુજાવું   જો   હોય   તારે
મટી જા માનવી પથ્થર બની જા.

– જલન માતરી

4 Comments »

 1. Neha said,

  July 7, 2006 @ 12:19 pm

  Awsome !!!

 2. Muhammedali Bhaidu'wafa' said,

  July 10, 2006 @ 10:12 pm

  બનીજા,

 3. Muhammedali Bhaidu'wafa' said,

  July 10, 2006 @ 10:15 pm

  બની જા.

  દુ:ખી જનોનો તુ પાલવ બનીજા,
  યાદે ઈલાહીનો આસવ બની જા.

  ફૂલ બંનજે તુ પથ્થર ન બનતો,
  કશુ ન બને તો માનવ બનીજા.

  _મુહમ્મદ અલી ભૈડુ’વફા’
  http://bazmewafa.blogspot.com/

  http://bagewafa.blogspot.com/

  http://www.shayri.com/forums/showthread.php?s=bf9681585e0ae719e78a00618e0f6d76&postid=196350#post196350/ (urdu shayeri)

 4. nirav said,

  October 17, 2006 @ 6:49 pm

  excelent. very nice. if i want to receive regular gujarati shayri n gazals than please reply thank you.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment