પ્રેમની લાંબીલચક વ્યાખ્યા ન કર,
‘હું’ અને ‘તું’ એટલું કાફી નથી ?
કિરણ ચૌહાણ

ગઝલ – ચિનુ મોદી

છે ધધખતું પણ ઉપરથી શાંત, હોં,
વૃદ્ધ બનતાં પ્રાપ્ત આ એકાંત, હોં.

કંઈક એ જોઈ ગયો છે ત્યારથી,
ચિત્ત-ચક્ષુ બેય સરખાં શાંત, હોં.

જેમ જળમાં અન્નનો દાણો ફૂલે,
વૃત્તિનું આવું હતું વૃત્તાંત, હોં.

માપસરની વેદના ખપતી નથી,
એ વધે અનહદ તો છે વેદાંત, હોં.

કેટલાં કીધાં જતન ‘ઈર્શાદ’ તેં ?
છેક છેલ્લે તોય છે, દેહાંત, હોં.

– ચિનુ મોદી

અદભુત ગઝલ… કોઈ એક શેર પર આંગળી મૂકવાની આવે તો તકલીફમાં પડી જવાય…

4 Comments »

 1. Girish Parikh said,

  September 6, 2016 @ 10:47 am

  Draft:
  How much did you pamper, O ‘Irshad’
  Still the ultimate end is the death !

 2. Jigar said,

  September 6, 2016 @ 2:55 pm

  અદ્ભુત … class creation

 3. binitapurohit said,

  September 7, 2016 @ 1:56 am

  અદ્ભુત અદ્ભુત ….

 4. CHENAM SHUKLA said,

  September 7, 2016 @ 5:45 am

  વાહ…………વાહ…..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment