હણો ના પાપીને, દ્વિગુણ બનશે પાપ જગનાં,
લડો પાપો સામે વિમળ દિલના ગુપ્ત બળથી.
સુંદરમ્

વિદાયઘડી – સાબિર વટવા

ચંદ્ર ઝાંખો થાય છે, ‘રોકાઈ જાવ’ !
હમણાં વા’ણું વાય છે, રોકાઈ જાવ !

એક ઘડીભર રાતની છે શી વિસાત ?
વર્ષો વીતી જાય છે, રોકાઈ જાવ !

અપશુકન છે રોકવામાં, શું કરું ?
મારું દિલ ગભરાય છે, રોકાઈ જાવ !

ચીબરી બોલી રહી છે આંગણે,
વનમાં ઘુવડ ગાય છે, રોકાઈ જાવ !

વાટમારુ છે નિરાશા માર્ગમાં –
કાફલા લૂંટાય છે, રોકાઈ જાવ !

હોઠ ઉપર છે ‘ખુદા હાફિઝ !’ છતાં
દિલમાં કૈં કૈં થાય છે, રોકાઈ જાવ !

આજ ‘સાબિર’ વારે વારે શું કહું ?
હોઠે આવી જાય છે, રોકાઈ જાવ !

– સાબિર વટવા

જરા રોકાઈ જવા જેવી ગઝલ…

4 Comments »

 1. PRIYAVADAN PRAHLADRAY MANKAD said,

  August 20, 2015 @ 5:10 am

  {Bhai Sabir Vatva]

  Ek ghazal thi pet bharayun nath, ‘Rokai jav!’

 2. ધવલ said,

  August 20, 2015 @ 11:02 am

  ચંદ્ર ઝાંખો થાય છે, ‘રોકાઈ જાવ’ !
  હમણાં વા’ણું વાય છે, રોકાઈ જાવ !

  – સરસ !

 3. Yogesh Shukla said,

  August 20, 2015 @ 6:18 pm

  સરસ રચના ,

 4. ravindra Sankalia said,

  August 21, 2015 @ 3:35 am

  કવિતા વાન્ચતા વાન્ચતા જ થાય કે રોકાઈ જઈએ. કેતલા બધા કારણો છે રોકાઈ જવાના?

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment