જુદા જુદા ધરમ મળે જુદા ખયાલ મળે,
નવાઈ છે કે સૌનું લોહી તો ય લાલ મળે.
રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્કીન'

એક મજાનું ગીત હું જાણતો હતો – સ્ટિફન ક્રેન (અનુ. વિવેક મનહર ટેલર)

એકવાર, હું એક મજાનું ગીત જાણતો હતો,
-એકદમ સાચી વાત, મારો વિશ્વાસ કરો-
એ આખું પંખીઓનું હતું,
અને મેં એ ઝાલી રાખ્યું હતું મારી છાબલીમાં,
જ્યારે મેં ઝાંપો ખોલ્યો,
હે પ્રભુ ! એ બધા જ ઊડી ગયાં.
હું ચિલ્લાયો, “પાછા આવો, નાના વિચારો!”
પણ તે ફક્ત હસ્યા.
તેઓ ઊડતા ગયા
ત્યાં સુધી જ્યારે તેઓ ધૂળ સમા દેખાવા માંડ્યા,
મારી અને આકાશ વચ્ચે ફેંકાયેલી.

– સ્ટિફન ક્રેન
(અનુ. વિવેક મનહર ટેલર)

*

સાવ નાના અમથા કાવ્યમાં કવિ કવિતાને કેવી સરસ રીતે સમજાવે છે ! કવિ પાસે એક ખૂબ મજાનું ગીત છે પણ કવિએ એ મજાના વિચારોને અક્ષરોમાં કેદ કરી રાખવા ધાર્યું છે. જો કવિ એના વિચારોને એના મન, એના કાગળની કેદમાંથી મુક્ત કરે તો તે તરત જ દૂર ઊડી જશે… આકાશમાં ફેંકેલી ધૂળ જેવા છે આ વિચારો… એ ધૂળ પાછી ચહેરા પર જ આવી પડશે. પણ જરૂર છે એને મુક્ત કરવાની કેમકે વિચારોની આઝાદી જ સાચી કવિતા છે.

*
LXV [Once, I knew a fine song]

Once, I knew a fine song,
—It is true, believe me,—
It was all of birds,
And I held them in a basket;
When I opened the wicket,
Heavens! They all flew away.
I cried, “Come back, little thoughts!”
But they only laughed.
They flew on
Until they were as sand
Thrown between me and the sky.

– Stephen Crane

4 Comments »

 1. KETAN YAJNIK said,

  August 8, 2015 @ 1:36 am

  i am te prisoner of my own cage

  અનુવાદથી અને ટીપ્પણી થી ચઢું સમાજ પડી આભાર

 2. harish shah said,

  August 8, 2015 @ 3:46 am

  Harish Shah

  અદભૂત રજૂઆત …… વિચારોના માધ્યમના મોરપિચ્છ ની અણી , કવિ એ અદમ્ય કલ્પનાની સ્યાહીમાં ઝબોળી , વિચારોના ફલક ઉપર લખ્યું હોય તેવી અનુભૂતિ વાંચીને થઇ

  કેટલી ગજબની સમય શૈલી ! વિચારો ને પંખી ની તુલનાત્મક વાત , ચંચળતાની પરાકાષ્ટા સમાન આ છણાવટ દાદ માંગી લે છે ,

  આંખો અને આકાશ વચ્ચે આવતી ધૂળ , કોઈ ધૂંધળી પણ દ્રઢ મનોઅવસ્થાનું પ્રતિક વંચાય છે

  અતિ સુંદર રચના , રજૂઆત અને ભાષાંતર

  આભાર ડો. વિવેકભાઈ

  હરીશ શાહ

  વડોદરા

 3. CHENAM SHUKLA said,

  August 8, 2015 @ 6:29 am

  તેઓ ઉડતા ગયા
  મારી અને આકાશની વચ્ચે
  ફેંકાયેલી ધૂળ જેવા દેખાયા ત્યાં સુધી ……..

 4. Harshad said,

  August 8, 2015 @ 10:08 pm

  Like. Beautiful creation so translation by Vivek.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment