ભીતરે વૈશાખ છે આઠે પ્રહર,
ને અષાઢી આંખ થાતી જાય છે .
પણ તને આ વાત ક્યાં સમજાય છે !
નેહા પુરોહિત

કૂંચી – શૂન્ય પાલનપુરી

પ્રેમ  કાજે,   પ્રેમ  દ્વારા,   પ્રેમ  કેરા  ટાંકણે,
સર્જકે  મુજ  શિલ્પ  કંડાર્યું  જીવનના આંગણે;
દિલને ઘડતાં રજ ખરી એનાથી જે કૂંચી બની,
કામ   લાગી   જ્ઞાનના   ભંડાર   કેરા  બારણે.

– શૂન્ય પાલનપુરી

5 Comments »

 1. Pinki said,

  September 2, 2008 @ 2:55 am

  વિકટ પરિસ્થિતિમાં દિલ અને દિમાગના નિર્ણય અલગ જ હોય …
  પ્રેમ દ્વારા, પ્રેમ માટે જ શિલ્પ બનાવ્યું છે અને
  પ્રેમના પ્રતિક સમા દિલ ઘડતાં જે રજ ખરે છે તે જ
  બની રહે છે દિમાગની કૂંચી …..

  સચોટ વાત બાખૂબી પેશ કરી છે.

 2. વિવેક said,

  September 2, 2008 @ 10:01 am

  મજાનું મુક્તક… અબ્રાહમ લિંકનની લોકો દ્વારા, લોકો માટે અને લોકો વડે વાળી લોકશાહીની વ્યાખ્યા યાદ આવી જાય છે…

 3. pragnaju said,

  September 2, 2008 @ 1:58 pm

  સરસ મુક્તક
  આ પંક્તી
  કામ લાગી જ્ઞાનના ભંડાર કેરા બારણે.
  વાહ્

 4. mahesh Dalal said,

  September 2, 2008 @ 2:05 pm

  પ્રેમ્નો મહિમા … સરસ મુક્તક …વાહ્

 5. dharmendra said,

  October 29, 2010 @ 2:56 am

  hmmmmmmmm…nice…..કામ લાગી જ્ઞાનના ભંડાર કેરા બારણે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment