આ દર્દ મહોબ્બતનું જે હરગીઝ નથી મટતું,
ઉપરથી મજા એ કે મને એની દવા યાદ.
મરીઝ

ભૂલ – ઓકતે રિફાત

રોટલી મારા ખોળામાં
અને તારાઓ દૂરદૂર
હું તારાઓને તાકતો-તાકતો રોટલી ખાઉં છું
ક્યારેક વિચારોમાં એટલો ખોવાયેલો –
ભૂલથી હું તારા ખાઉં છું
રોટલીને બદલે.

– ઓકતે રિફાત
(તુર્કીમાંથી અનુવાદ : ઉત્પલ ભાયાણી)

હકીકતને ભૂલીને સપનાને આલિંગવામાં આપણે બધા જ પાવરધા છીએ !

3 Comments »

 1. પંચમ શુક્લ said,

  August 22, 2008 @ 8:13 am

  માર્મિક કટાક્ષ તો જુઓ!

 2. Pinki said,

  August 22, 2008 @ 8:48 am

  સુંદર વ્યંગાત્મક વાત…….

 3. pragnaju said,

  August 22, 2008 @ 10:30 am

  અનુવાદ્દમા પણ ભાવ અનેવ્યંગ સચોટ્
  વાહ્

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment