અરેરે, ખુદા, આ તે કેવું જીવન છે ?
મરી જાય માણસ જીવનની ફિકરમાં !
દિલહર સંઘવી

આભ સાથે વાર્તા જોડી – ભાગ્યેશ જહા

આ વાયરાના તોફાને આવેલા વરસાદે ઉબંરની મર્યાદા તોડી;
એક બિંદુ ઝીલી ને આંખ એવી કુદી કે એણે આભ સાથે વાર્તા જોડી.

આ બારીમાં ટપકે છે ભીનું આકાશ
અને ચોમાસું છલકે ચોપાસ;
અહીં શેરીનાં દિવામાં એકલતા સળગે છે
ઉપર છે કાળું આકાશ.

આ પાણીનાં બાણ બધાં વિધેં ગુલાબને, ને આભે પણ કળીઓને તોડી.
એક બિંદુ ઝીલી ને આંખ એવી ઉગી કે એણે આભ સાથે વાર્તા જોડી.

વૃક્ષોની નજરોનું પાથરણું પાથરીને
ધરતી એ ઓઢી’તી લીલાશ,
આ વરસાદે પલળેલું એકાકી ઝાડ,
એમાં આજે પણ કોરું આકાશ.

આ ધોધમાર પાણીનાં વહેતાં પ્રવાહમાં પગલાં એ કેડી એક છોડી.
એક બિંદુ ઝીલી ને આંખ એવી ઉગી કે એણે આભ સાથે વાર્તા જોડી.

– ભાગ્યેશ જહા

પરંપરાગત વિષય છે પરંતુ માવજત સુંદર છે….

6 Comments »

 1. Rajnikant Vyas said,

  June 15, 2015 @ 5:11 am

  વર્ષા ઋતુના આરંભે વર્ષારાણીના સુંદર ગીતનું સ્વાગત!

 2. ketan yajnik said,

  June 15, 2015 @ 7:50 am

  ફરી એક વાર
  એક બિંદુ ઝીલી ને આંખ એવી ઉગી કે…….

 3. yogesh shukla said,

  June 15, 2015 @ 12:41 pm

  સરસ રચના ,:- જ્યાં વરસાદના વાયરા વાયા નથી ત્યાં કવીશ્રીઓના ડાયરા આયવા નથી ,

 4. mahesh dalal said,

  June 15, 2015 @ 3:17 pm

  સરસ રચના. ધરતી. નો ભઐલો આવ્યો. યાદ આવિ ગયુ….વાહ વાહ્..

 5. Harshad said,

  June 15, 2015 @ 8:50 pm

  Good. Like it.

 6. lata hirani said,

  June 19, 2015 @ 7:03 am

  ક્યા બાત હૈ !
  આભ સાથે વાર્તા જોડી !
  સરસ કલ્પન..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment