નદી પાર એણે બનાવ્યું છે ઘરને,
હલેસાં વગરની મને આપી હોડી.
અહમદ 'ગુલ'

મેઘ અને ધરતી – શેખાદમ આબુવાલા

મેઘ ગગનમાં ઝૂમે નાચે,
ધરતી એનું ભર્યું ભર્યું રસભીનું આલિંગન યાચે.

એકલવાયી ધરતી નાચે
મીટ ગગનમાં માંડી,
એને એની પરવા ક્યાં છે
મૂર્ખ કહો કે ગાંડી !
પલપલ ઝંખે : જલજલ ઝંખે – ડંખે તોય તૃષામાં રાચે.
.                                                             મેઘ ગગનમાંo

દૂર ગગનમાં પાગલ બાદલ
બાહુ પ્રસારી ડોલે,
નીચે આકુલ-વ્યાકુલ ધરતી
દ્વાર હૃદયનાં ખોલે.
ધરતી રસે તોય ન વરસે છલછલ મેહૂલિયો તો સાચે !
.                                                             મેઘ ગગનમાંo

– શેખાદમ આબુવાલા

પડું-પડું  થયા કરે પણ પડે નહીં ને ધરતીને તરસાવ્યા કરે એવા વરસાદને ધરતીનો એક પ્રેમપત્ર…

 

6 Comments »

 1. narendrasinh said,

  August 28, 2014 @ 3:54 am

  ખુબ સુન્દર રચ્ના

 2. smita parkar said,

  August 28, 2014 @ 3:58 am

  વહ્હ્હ સરસ રચના …

 3. yogesh shukla said,

  August 28, 2014 @ 8:05 am

  સ્વપનમાં બહુ ભીંજાયો વરસાદમાં ,
  આવ રે વરસાદ હવે મારા ખેતરમાં ,
  ” યોગેશ શુક્લ “

 4. ધવલ said,

  August 28, 2014 @ 8:45 am

  પલપલ ઝંખે : જલજલ ઝંખે – ડંખે તોય તૃષામાં રાચે.

  – સરસ !

 5. perpoto said,

  August 29, 2014 @ 4:27 am

  ક્યાં સોળ ઉઠે
  નભે વીજ ચમકે
  ધરા છાતીએ

 6. ravindra Sankalia said,

  August 29, 2014 @ 9:24 am

  વ્રજલાલ દવેની અને આ કવિતામા રહેલુ સામ્ય તરત જણાય છે. દુર ગગનમા પાગલ બાદલ શ્બ્દોની રમત લાજવાબ છે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment