ક્યાંક ખૂટે, ક્યાંક તૂટે,
તે છતાં લખતા રહો,
શકય છે આ માર્ગ પર,
આગળ જતાં ઇશ્વર મળે.
હિતેન આનંદપરા

ગઝલ – હેમંત પુણેકર

દુઃખીને, ન્યાલને સમજી શકું છું,
સમયની ચાલને સમજી શકું છું.

અમારા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આંસુ ?
તમારી ઢાલને સમજી શકું છું.

અધર અડવા જતા સામા મળેલા,
ગુલાબી ગાલને સમજી શકું છું.

ફૂટી નીકળ્યો છે પાંપણમાં અનાયાસ,
નકામા ફાલને સમજી શકું છું.

બધે હોવા છતાં ક્યાંયે ન હોવું,
હવાના હાલને સમજી શકું છું.

-હેમંત પુણેકર

વાહ કવિ!!! વાહ, વાહ ને વાહ જ….

6 Comments »

 1. Mehul A. Bhatt said,

  April 11, 2014 @ 3:36 am

  સુંદર….
  ફૂટી નીકળ્યો છે પાંપણમાં અનાયાસ,
  નકામા ફાલને સમજી શકું છું.
  આ શેર શું કહેવા માગે છે, સમજાયું નહીં.

 2. Rina said,

  April 11, 2014 @ 3:37 am

  Awweeesoomee

 3. perpoto said,

  April 11, 2014 @ 3:51 am

  ફૂટી નીકળ્યો છે પાંપણમાં અનાયાસ,
  નકામા ફાલને સમજી શકું છું.

  ખરેલાં આંસુ
  પાંપણ નામે નદી
  વહે અફવા

 4. P.P.Mankad said,

  April 11, 2014 @ 5:01 am

  Aapno chhe aa sundar prayas,
  Samji shakun chhun.

 5. Harshad said,

  April 11, 2014 @ 5:45 pm

  very good!!!

 6. nilesh rana said,

  April 11, 2014 @ 7:08 pm

  સુન્દર ગઝલ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment