તારો અવાજ એક વખત સાંભળ્યો હતો,
માનું છું તારા શબ્દમાં ટહુકાનું ઘર હશે.
મનહરલાલ ચોક્સી

આ દેશને માટે – શેખાદમ આબુવાલા

આ દેશને માટે હિંસા એક વ્યાધિ થઈ ગઈ
ચાહી અમે નો’તી છતાં કેવી ઉપાધિ થઈ ગઈ
માર્યા – પછી બાળ્યા – પછી દાટ્યા – પછી ફૂલો ધર્યા
ચાલો થયું તે થઈ ગયું સુંદર સમાધિ થઈ ગઈ

– શેખાદમ આબુવાલા

3 Comments »

 1. Pinki said,

  March 12, 2008 @ 12:38 am

  કરુણ વાસ્તવિકતા…
  સરસ વ્યંગાત્મક મુક્તક !!

 2. pragnaju said,

  March 12, 2008 @ 9:53 am

  ગાંધીજીના ૧૧ વ્રતો –
  જેમાં એક અહીંસા પણ છે –
  ત્યારે હાલની સ્િથતી
  -હિંસા એક વ્યાધિ થઈ ગઈ
  વાચી ગમગીની થઈ !
  નાના મુક્તકમાં
  ઘણું કહી દીધું—

 3. વિવેક said,

  March 13, 2008 @ 1:15 am

  સાચી અને કડવી વાત..

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment