હું તો જીવી રહ્યો છું ફક્ત તારા દર્દથી,
આ તારી સારવાર તો મને મારી નાંખશે.
બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

અમે પ્રેમના નંદીજી – ઉદયન ઠક્કર

પ્રેમ અમારો મહાદેવ, ને અમે પ્રેમના નંદીજી,
આંખ મારતી જે જે છોરી, અમે એમના બંદીજી !

એક છોરીએ અંગોમાં સાગરનાં મોજાં રાખ્યા છે,
અટકળની આ વાત નથી, મેં થોડા થોડા ચાખ્યા છે.

ઠેર ઠેર એની કાયામાં વમળ વર્તુળ ઊઠે છે,
ઊંડે તાણી જાય છે, મારા શ્વાસો ક્રમશ: તૂટે છે.

મોડું-વહેલું નિશ્ચિત છે, ને તો પણ એને ટાળે છે,
જળસમૂહને એક છોકરી તણખલાથી ખાળે છે.

દિવાસળીના દેશમાં, રમણી, કેમ બચીને રહેવાશે ?
મીણનો જથ્થો નષ્ટ થશે પણ અજવાળાઓ ફેલાશે.

પ્રેમ અમારો મહાદેવ, ને અમે પ્રેમના નંદીજી,
આંખ મારતી જે જે છોરી, અમે એમના બંદીજી !

– ઉદયન ઠક્કર

આ ગીત છે ? કે ગઝલ ? જાણકારો પ્લીઝ પ્રકાશ પાડે ….. જે કંઈ પણ છે – મસ્ત છે !!!

7 Comments »

 1. Pravin Shah said,

  July 22, 2013 @ 8:57 am

  આ ગીત છે ? કે ગઝલ ?
  છોડોને પંચાત ! ….. જે કંઈ પણ છે – મસ્ત છે !!!

 2. Jagdip said,

  July 22, 2013 @ 11:23 am

  ગીઝલ…!!

 3. M.D.Gandhi, U.S.A. said,

  July 23, 2013 @ 12:36 am

  બહુ સુંદર કાવ્ય છે.

 4. naresh said,

  July 24, 2013 @ 1:13 pm

  આ સુંદર કાવ્ય છે. આ ગીત કે ગઝલ નથેી

 5. વિવેક said,

  July 25, 2013 @ 3:00 am

  પ્રસ્તુત કાવ્યનો સમાવેશ ગઝલ નહીં પણ ગીતની શ્રેણીમાં કરી શકાશે …

  પારંપારિક ગુજરાતી ગીતોની પ્રાસપદ્ધતિ અને ક્રોસ-લાઇનની ચાલમાં નહીં પણ હિંદી નઝમ અને જૂના ગુજરાતી ઊર્મિગીતોની ચાલમાં અષ્ટકલ લય પકડીને આ ગીત ચાલે છે… અંગ્રેજીમાં આ પ્રકારની પ્રાસશૈલીને ‘heroic couplets’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જેમાં એલેક્ઝાન્ડર પોપે ખૂબ વિશાળ પાયા પર કામ કર્યું છે.

 6. Jagdip said,

  July 25, 2013 @ 5:13 am

  ગીઝલ પાછું લઉં છું………!!

 7. Harshad said,

  August 2, 2013 @ 6:37 pm

  Very Nice whatever you say it. For me It reminds me my Youth Days,my collegeni masti.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment