કરી છે પ્રથમ પાળી-પોષીને મોટી,
પછી એજ ઇચ્છા હવાલાત થઈ છે.
વિવેક મનહર ટેલર

છું – રાજેન્દ્ર શુક્લ

હું તો ધરાનું હાસ છું,
હું પુષ્પનો પ્રવાસ છું,
નથી તો ક્યાંય પણ નથી
જુઓ તો આસપાસ છું !

– રાજેન્દ્ર શુક્લ

2 Comments »

 1. sagarika said,

  June 29, 2007 @ 11:27 am

  wah, its nice.
  but હું તો ધરાનું હાસ છું means?

 2. ધવલ said,

  June 29, 2007 @ 7:53 pm

  ‘ધરાનું હાસ’ એટલે શબ્દશ: તો ‘ધરતીનું હાસ્ય’. પણ અહીં ‘સમગ્ર પ્રસન્ન સૃષ્ટિ’ એવો બૃહત અર્થ લઈ શકાય.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment