જીવતું રાખવા તાપણું આપણે,
ચાંપવું રોજ સંભારણું આપણે.
જયંત ડાંગોદરા

ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા

ખૂબ અંદર ભીનો છું નહીં સળગું;
કાષ્ટ સૂકાં ને સૂકાં જ ગોઠવજો.

ના ગમે તો ઊઠીને ચાલ્યા જજો,
શરમે મારી ગઝલ ન સાંભળજો.

એનું માઠું મને નહીં લાગે,
મારું માઠું વરસ છે તે સમજજો.

– મનોજ ખંડેરિયા

ત્રણ જ શેરની આ ગઝલ વરસાદના નાના પણ જોરદાર ઝાપટા જેવી છે. ભીંજાયે જ છુટકો !

5 Comments »

 1. Jina said,

  April 3, 2007 @ 5:26 am

  ભીંજાઈ ગયા ધવલ!! આજે મનોજભાઈનો દિવસ છે કે શું? જયશ્રીબેને પણ ખૂબ સુંદર રચના મૂકી છે!!

 2. Jayshree said,

  April 3, 2007 @ 11:26 am

  ખરેખર ધવલભાઇ… ત્રણ જ શેર છે તો પણ નક્કી નથી કરી શકાતું કે કયો વધારે ગમ્યો.

 3. વિવેક said,

  April 4, 2007 @ 5:38 am

  સુંદર ગઝલ…

 4. Krutarth said,

  April 11, 2007 @ 8:56 pm

  ખુબજ સરસ……

 5. MK said,

  April 13, 2007 @ 5:57 am

  શેખ આદમ આબુવાલા ની રચના છે કોઇ……?

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment