વર્ષો પુરાણા પત્રોના અર્થો મટી ગયા
કાગળ રહી ગયા અને અક્ષર રહી ગયા
ભરત વિંઝુડા

હે, મિત્ર ! – અનામી – અનુ.જગદીશ જોષી

હું તને પ્રેમ કરું છું માત્ર એટલા માટે નહીં કે તું તું છે,
પણ તારી સાથે હોઉં ત્યારે હું જે હોઉં છું એટલા માટે પણ.
હું તને પ્રેમ કરું છું તેં તારી જાતને જે રીતે આકારી છે
એટલા માટે જ નહીં, પણ તું મને જેવો ઘડ્યા કરે છે
એટલા માટે પણ.

હું તને એટલા માટે પ્રેમ કરું છું કે મને એક અચ્છો જીવ બનાવવા માટે
કોઈ પણ સંપ્રદાય જે કંઈ કરી શક્યો હોત એના કરતાં અને
મને સુખી કરવા માટે કોઈ પણ વિધાતા જે કંઈ કરી શકી હોત એના કરતાં
તેં મારા માટે વધારે કર્યું છે.

તું આ સાધે છે તે પોતાપણું જાળવીને જ.
અંતે તો,
મિત્ર બનવાનો મરમ જ કદાચ આ છે.

અંગત રીતે ઈશ્વરે મારા પર એટલી કૃપા અવશ્ય કરી છે કે હું કાવ્યને મારી પોતાની લાગણીઓની અભિવ્યક્તિ માની શકું તેવા ચંદ મિત્રો એણે મને આપ્યા છે…..

6 Comments »

 1. brinda said,

  August 17, 2011 @ 2:39 am

  મિત્રતાની ઉમદા વાત! સચોટ અને હ્રદય સુધી પહોંચી જાય તેવી કવિતા.

 2. shantilal bauva said,

  August 17, 2011 @ 1:54 pm

  This english poem I read in Kavita magazine.
  I love you
  Not only for what you are
  But
  For what I am when I am with you.ટઠિસ એન્ગ્લિસશ પોએમ ઈ રેઅદ ઇનવિત મગઝિનેઈ લોવે યોઉણોત ઓન્લ્ય ફોર વ્હત યોઉ અરુતોર વ્હત ઈ અમ વ્હેન ઈ અમ વિતથ યોઉ

 3. kartika desai said,

  August 17, 2011 @ 4:06 pm

  JayShreeKrishna.
  Mitr mate ni lagni…kevi adbhut anubhuti! ghanu j gamyu.shubh din.

 4. ધવલ said,

  August 18, 2011 @ 8:12 am

  આમીન !

 5. shriya said,

  August 18, 2011 @ 9:57 pm

  વાહ!!….
  હું તને પ્રેમ કરું છું માત્ર એટલા માટે નહીં કે તું તું છે,
  પણ તારી સાથે હોઉં ત્યારે હું જે હોઉં છું એટલા માટે પણ.

 6. વિવેક said,

  August 19, 2011 @ 3:03 am

  હું તને પ્રેમ કરું છું માત્ર એટલા માટે નહીં કે તું તું છે,
  પણ તારી સાથે હોઉં ત્યારે હું જે હોઉં છું એટલા માટે પણ.

  – વાહ ! ઊંચી વાત…

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment