તું મને ન શોધ ક્યાંય આસપાસમાં,
હું તને મળી શકું તારા જ શ્વાસમાં.
અંકિત ત્રિવેદી

એક ક્ષણ -માધવ રામાનુજ

એક ક્ષણ જો યુધ્ધ અટકાવી શકો –
ટેન્ક પર માથું મૂકી ઊંઘી લઉં…

– માધવ રામાનુજ

2 Comments »

 1. પ્રત્યાયન said,

  August 24, 2005 @ 10:55 am

  Alas ! Everything is twolines.

 2. Siddharth said,

  August 24, 2005 @ 1:40 pm

  hi,

  really good one…
  I also encountered this site which actually worth looking at.

  http://groups.blogdigger.com/groups.jsp?id=1619

  check it out and let me know what you feel.

  Siddharth

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment