ગમતું-અણગમતું બધુંયે આવતું-જાતું રહે છે,
વ્હેણ છે, જોયા કરો – એ આંતરીને શું કરીશું ?
મનસુખ લશ્કરી

છે ઘણા એવા – સૈફ પાલનપુરી

છે ઘણા એવા કે, જેઓ યુગને પલટાવી ગયા,
પણ બહુ ઓછા છે, જેઓ પ્રેમમાં ફાવી ગયા.

દુર્દશા જેવું હતું, કિંતુ સમજ નો’તી મને,
દોસ્તો આવ્યા અને આવીને સમજાવી ગયા.

હું વીતેલા દિવસો પર એક નજર કરતો હતો,
યાદ કંઈ આવ્યું નહીં, પણ આંસુઓ આવી ગયાં.

મેં લખેલો દઈ ગયા; પોતે લખેલો લઈ ગયા,
છે હજી સંબંધ કે, એ પત્ર બદલાવી ગયા.

‘સૈફ’ આ તાજી કબર પર નામ તો મારું જ છે,
પણ ઉતાવળમાં આ લોકો કોને દફનાવી ગયા ?

સૈફ પાલનપુરી

5 Comments »

 1. Rachit said,

  February 22, 2007 @ 11:10 am

  મેં લખેલો દઈ ગયા; પોતે લખેલો લઈ ગયા,
  છે હજી સંબંધ કે, એ પત્ર બદલાવી ગયા.

  વાહ!

 2. Sangita said,

  February 22, 2007 @ 12:27 pm

  હું વીતેલા દિવસો પર એક નજર કરતો હતો,
  યાદ કંઈ આવ્યું નહીં, પણ આંસુઓ આવી ગયાં.

  Nice!

 3. ધવલ said,

  February 22, 2007 @ 11:46 pm

  ‘સૈફ’ આ તાજી કબર પર નામ તો મારું જ છે,
  પણ ઉતાવળમાં આ લોકો કોને દફનાવી ગયા ?

  – સરસ વાત !

 4. Harshad Jangla said,

  February 23, 2007 @ 12:40 pm

  બહુ સુંદર ગઝલ
  હમણા જ ટહૂકો ઉપર આ ગઝલ ઓડિયો માં સાંભળવા મળી
  આભાર
  Harshad Jangla
  Atlanta, USA

 5. Dipak said,

  November 2, 2015 @ 3:43 am

  ‘સૈફ’ આ તાજી કબર પર નામ તો મારું જ છે,
  પણ ઉતાવળમાં આ લોકો કોને દફનાવી ગયા ?

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment