આ ગઝલ લખવાનું કારણ એ જ છે,
આંખને ખૂણે હજીયે ભેજ છે.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ખોટ વર્તાયા કરે -‘ગની’ દહીંવાલા

જો અડગ રહેવાનો નિશ્ચય ધરતીના જાયા કરે,
એ પડે તો એનું રક્ષણ એના પડછાયા કરે.

માફ કર નિષ્ક્રિયતા, મારાથી એ બનશે નહીં !
જીવતાં મારી જગતને ખોટ વર્તાયા કરે.

એટલું ઉન્નત જીવનનું ધ્યેય હો સંતાપમાં,
વાદળી એકાકી જાણે ચૈત્રમાં છાયા કરે.

જે પૂનમના ચાંદ સમ ચમકે છે તેઓને કહો:
બીજરૂપે પણ નભે ક્યારેક દેખાયા કરે !

શાંત એ તોફાન દુનિયાએ કદી જોયું નથી,
આંખડી વરસી રહે ને કોઈ ભીંજાયા કરે.

જિંદગીનો એ જ સાચોસાચ પડઘો છે ‘ગની’,
હોય ના વ્યક્તિ, ને એનું નામ બોલાયા કરે.

-‘ગની’ દહીંવાલા

2 Comments »

 1. પ્રત્યાયન said,

  August 5, 2005 @ 6:02 am

  On the whole a good and postive gazal. The first and last stanzas (‘shers’) are excellent!

 2. sagarika said,

  March 21, 2007 @ 8:37 am

  “જો અડગ રહેવાનો નિશ્ચય ધરતીના જાયા કરે,
  એ પડે તો એનું રક્ષણ એના પડછાયા કરે.”

  “શાંત એ તોફાન દુનિયાએ કદી જોયું નથી,
  આંખડી વરસી રહે ને કોઈ ભીંજાયા કરે.”
  સુંદર………………………….સરસ………………………

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment