આશ્ચર્ય છે કે તારા વગર જિંદગી ગઈ
દરિયો મળી શક્યો ન તો રણમાં નદી ગઈ
ભગવતીકુમાર શર્મા

ઉત્તમ ગુજરાતી સાહિત્ય : એક યાદી

ઉત્તમ ગુજરાતી સાહિત્યની એક યાદી શ્રી અશોક મેઘાણીની વેબસાઈટ પર જોઈ. એમા એમણે ગુજરાતીમાં ‘ક્લાસિક’ ગણાય એવા બધી જાતના પુસ્તકો – નવલકથાઓ, કવિતા, નિબંધો, વાર્તાઓ, હાસ્યરસ, આત્મકથાનકો અને નાટકોનો -સમાવેશ કર્યો છે. ગુજરાતી સાહિત્યના રસિકો માટે આ યાદી રસપ્રદ છે. આમાંથી તમે કેટલા પુસ્તકો વાંચ્યા છે? આવી જ એક યાદી આરપાર મેગેઝીને ગયા વર્ષે પ્રગટ કરેલી એ અહીં સરખાવવા જેવી છે.

1 Comment »

 1. Pancham5 said,

  March 30, 2006 @ 1:30 am

  It is really an excellent effort by Mr. MEghani. I was just curious to know, how many out books I have read. I found 10 books I have read

  This list brought me to my school days. All my Gujarati teacher become live in front of my eyes. I remember some of the books, we come to know as we had one lesson from it, as part of syllabus. Many books I borrowed and read from library at my native place. Few books from friends.

  Today I realize, oh! Those books are part of best 200 books list. I also realized that for last two years, after coming to Bangalore, I have not read any Gujarati book!! Really the literature gives us vision to understand the shuttle aspects of human relationship and society.

  Thanks Regards and AAVAJO.

  From Manish Panchmatia

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment