પ્રેમને કારણો સાથે સંબન્ધ કાંઈયે નથી,
કારણ પ્રીતિનું પ્રીતિ : પ્રેમીની લક્ષ્મી તે બધી.
કલાપી

કોને મળું ? – મોહમ્મદ અલી ભૈડુ ‘વફા’

ભીડના દરબારમાં કોને મળું ?
રેતની વણઝારમાં કોને મળું ?

લોક કિનારા ઉપર મળતાં ડરે,
હું હવે મઝધારમાં કોને મળું ?

મૌનના હોઠો તણી ઝુંબિશ લઈ,
શબ્દની જંજાળમાં કોને મળું ?

અજનબી થઈને મળે મિત્રો બધા,
ખોખરા સંસારમાં કોને મળું ?

સાથમાં વર્ષો રહ્યાં પણ ના મળ્યાં,
હું હવે પળવારમાં કોને મળું ?

કોઈ મળતું પણ નથી ઘરમાં હવે,
તો પછી પરસાળમાં કોને મળું ?

-મોહમ્મદ અલી ભૈડુ ‘વફા’

2 Comments »

 1. ધવલ said,

  March 12, 2006 @ 9:53 am

  સાથમાં વર્ષો રહ્યાં પણ ના મળ્યાં,
  હું હવે પળવારમાં કોને મળું ?

  – સરસ વાત !

 2. પ્રતિક ચૌધરી said,

  August 31, 2008 @ 2:05 am

  “પ્રતિક” ફિદા “વફા” આપ પર,
  મળે એક તક તો તમને મળું

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment