થોડાક ખુલાસા કરવા'તા, થોડીક શિકાયત કરવી'તી
ઓ મોત, જરા રોકાઈ જતે! બેચાર મને પણ કામ હતાં.
સૈફ પાલનપુરી

તું – સુરેશ ભટ્ટ

તું મારા આયુષ્યની સવાર,
તું મારા કેફનાં મોજાં બેસુમાર.

તું ગયા જન્મનો આર્ત સાદ,
તું માનસકુંજનો વેણુનાદ.

તું મારા એકાંતનો પ્રકાશ,
તું મારા ગીતોનો બાહુપાશ.

તું મારાં દુ:ખોની ચાંદરાત,
તું મારાં સ્વપ્નોનું પારિજાત.

તું મારા અમૃતાભાસનો ચંગરાગ,
તું મારા ઓલવાયેલા દેહનો દીપરાગ.

તું મારા શ્વાસનો પ્રવાસ,
તું મારા લોહીની લાલાશ.

તું મારી હયાતીનો અંશેઅંશ,
તું મારા ન હોવાનો મધુર દંશ.

– સુરેશ ભટ્ટ
(મૂળ મરાઠીમાંથી અનુવાદ સુરેશ દલાલ)

એક સંબંધની આખી કથા કવિએ અહીં માત્ર ઉપમાઓના ઉપયોગથી કરી છે. ઉપમાઓનો કવિએ ઓચ્છવ કરી દીધો છે ! – ‘તું મારા આયુષ્યની સવાર’ થી શરૂ થતી સફર ‘તું મારા ન હોવાનો મધુર દંશ’ પર પૂરી થાય છે. આ કાવ્ય હું વર્ષોથી વાંચું છું અને દરેક વખતે આ ઉપમાઓની નવી અર્થછાયાઓ પકડાય છે.

(ચંગ=આનંદમય, મનોહર; આર્ત=વ્યાકુળ)

7 Comments »

 1. Jina said,

  November 26, 2008 @ 2:55 am

  અદભૂત…!!!!

 2. P Shah said,

  November 26, 2008 @ 6:07 am

  સુંદર ભાવવાહી અનુવાદ !

 3. pragnaju said,

  November 26, 2008 @ 9:38 am

  સરસ કાવ્યનું ભાવવાહી ભાષાંતર
  તું મારી હયાતીનો અંશેઅંશ,
  તું મારા ન હોવાનો મધુર દંશ.
  અ દ ભૂ ત
  હું મારી હયાતી નિભાવ્યા કરું છું
  સમયની દિવાલે ચણાયા કરું છું

 4. Urmi said,

  November 26, 2008 @ 10:25 am

  તું મારા ન હોવાનો મધુર દંશ.

  વાહ… સુંદર…!

 5. વિવેક said,

  November 27, 2008 @ 8:22 am

  તું, તું અને માત્ર તું જ… હું ની બાદબાકી કરીને કવિએ સરસ કાકુ સિદ્ધ કર્યો છે…

 6. Pinki said,

  November 27, 2008 @ 8:25 am

  તું જ મારું સર્વેસર્વા…….. ??!!!

 7. uravshi parekh said,

  November 27, 2008 @ 6:37 pm

  સરસ…
  તુ છે તો હુ છુ.
  મારા શ્વાસ નો પ્રવાસ તારા લિધે જ છે.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment