ક્યાં નદીની જેમ સામે ચાલી મળવાનું કહે છે ?
તું મને કાયમ સપાટી પર ઉછળવાનું કહે છે.
અંકિત ત્રિવેદી

શું લઉં હું આ નદીમાંથી ? – ભાવિન ગોપાણી

હવે તો તું જ કહે કે શું લઉં હું આ નદીમાંથી ?
તરસને કોઈ પણ કાઢી શક્યું છે માછલીમાંથી ?

ગયા’તા જે, થયાં વર્ષો છતાં પાછા નથી આવ્યા,
ક્ષણો બે ચાર ઉછીની લાવવા આખી સદીમાંથી.

અમારી જિંદગીમાં આવશે વૈભવ ખરેખર, જો,
અમે પામી શકીશું કંઈ તમારી સાદગીમાંથી.

નથી મેં હાથ ઈશ્વરથી મિલાવ્યો આ જ કારણથી,
ઉતારી ના શક્યો એ પણ સુદર્શન, આંગળીમાંથી.

અમારા અંગનું આ સૈન્ય આજે શાંત શાને છે ?
થયો લાગે છે રાજા ગુમ અમારી છાવણીમાંથી.

– ભાવિન ગોપાણી

એક એક શેર શાંતિથી મમળાવવા જેવા…

5 Comments »

 1. nehal said,

  February 5, 2016 @ 2:23 am

  Waah. ..

 2. CHENAM SHUKLA said,

  February 5, 2016 @ 4:47 am

  અમે પામી શકીશું કંઈ તમારી સાદગીમાંથી……………….વાહ્-વાહ્

 3. KETAN YAJNIK said,

  February 5, 2016 @ 5:46 am

  સરસ્

 4. nilesh rana said,

  February 5, 2016 @ 9:34 am

  નથી મે હાથ સુન્દર શેર

 5. Harshad said,

  February 6, 2016 @ 9:36 pm

  Beautiful. Like it.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment