હું નથી સીતા ને એ રાવણ નથી,
તોય લક્ષ્મણરેખા ઓળંગવી પડી.
બિનિતા પુરોહિત

ગઝલ – ધ્રુવ ભટ્ટ

મને ઊંઘમાં યાદ આવે તે શું છે
કોઈ જાણે હું છું, કોઈ જાણે તું છે

આ નિદ્રાની રચના જગાડી છે કોણે
તને હું ના પૂછું મને તું ન પૂછે

ચીરી નાખું છાતી તો મારામાં હું છું
હવે ખાતરી દો તમારામાં તું છે

અમારા સમયની અમે રેખ આંકી
પછીનો સમય તે લિસોટાને લૂછે

જુઓ કાચમાંથી સર્યે જાય રેતી
કહો તે ‘હતી’ છે ‘હશે’ છે કે ‘છું’ છે

સંબંધોના એવા સ્તરે આવ યારા
મને કોણ પૂછે તને કોણ પૂછે

– ધ્રુવ ભટ્ટ

આજકાલ ‘અકૂપાર’ નાટક માટે જાણીતા થયેલા પણ મૂળે ‘સમુદ્રાન્તિકે’ (?) નવલકથા માટે જાણીતા થયેલા ધ્રુવ ભટ્ટના ગીત-ગઝલ એમની કથાઓની જેમ જ સામાન્યથી અલગ ચીલો ચાતરતા નજરે પડે છે. દરેક જણ પોતપોતાના સમયના આંકા કોતરીને પોતાના અમરત્વને દૃઢાવવા ઇચ્છતા હોય છે પણ કોણ જાણે છે કે તમે જે ઘડીએ સમયનો એક લિસોટો આંક્યો, એની બીજી જ ઘડીએ સમય એને લૂંછવા માટે કાર્યરત્ થઈ ચૂક્યો હોય છે…

4 Comments »

 1. Rina said,

  March 29, 2014 @ 2:37 am

  Awesome

 2. narendrasinh said,

  March 29, 2014 @ 3:25 am

  ચીરી નાખું છાતી તો મારામાં હું છું
  હવે ખાતરી દો તમારામાં તું છે ખુબ સુન્દર

 3. Harshad said,

  March 29, 2014 @ 2:18 pm

  ખૂબ જ સુન્દર્! અતિપ્રિય્! કહેવુ પડે વાહ વાહ !!!

 4. Ratnesh Joshi said,

  September 14, 2016 @ 11:06 am

  ચાલને વાદળ થઈએ…..plz send

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment