ત્યાં મિત્રતાના અર્થને ચોખ્ખો લખ્યો હશે,
જુલિયસ સિઝરની પીઠનું ખંજર તપાસ કર.
હેમેન શાહ

સુન્દરમ્-સુધા : બુંદ-૦૭ : નમું તને, પથ્થરને? – સુંદરમ્

Sundaram

નમું તને, પથ્થરને? નહીં, નહીં,
શ્રદ્ધા તણા આસનને નમું નમું :
જ્યાં માનવીનાં શિશુ અંતરોની
શ્રદ્ધાભરી પાવન અર્ચના ઠરી.

કે મુક્ત તલ્લીન પ્રભુપ્રમત્તની
આંખો જહીં પ્રેમળતા ઝરી ઝરી.
તું માનવીના મનમાં વસ્યો અને
તનેય આ માનવ માનવે કર્યો;

મનુષ્યની માનવતાની જીત આ
થયેલ ભાળી અહીં, તેહને નમું.
તું કાષ્ઠમાં, પથ્થર, વૃક્ષ, સર્વમાં,
શ્રદ્ધા ઠરી જ્યાં જઇ ત્યાં, બધે જ તું.

તને નમું, પથ્થરનેય હું નમું,
શ્રદ્ધા તણું આસન જ્યાં નમું તહીં.

– સુંદરમ્
(27, જુલાઇ 1939)

3 Comments »

 1. pragnaju said,

  March 28, 2008 @ 9:32 am

  શ્રદ્ધા અને રેશનાલીઝમની ચર્ચાનો છેડો જ આવતો નથી ત્યારે સુંદરમનું આ કાવ્યની વાત સીધી જ હ્રુદય સોંસરવી ઉતરી જાય છે-
  મનુષ્યની માનવતાની જીત આ
  થયેલ ભાળી અહીં, તેહને નમું.
  તું કાષ્ઠમાં, પથ્થર, વૃક્ષ, સર્વમાં,
  શ્રદ્ધા ઠરી જ્યાં જઇ ત્યાં, બધે જ તું.
  તને નમું, પથ્થરનેય હું નમું,
  શ્રદ્ધા તણું આસન જ્યાં નમું તહીં.
  અમે પણ નમીએ છીએ

 2. ધવલ said,

  March 29, 2008 @ 12:20 am

  શ્રદ્ધા જ મારી લઈ ગઈ, મંઝિલ ઉપર મને,
  રસ્તો ભૂલી ગયો તો દિશાઓ ફરી ગઈ.

  ગનીચાચાનો આ શેર તો ઘણી ઘણી વાર વપરાયા કરે છે. સુંદરમના શબ્દોમાં એમણે અર્જીત કરેલી ચેતનાનો પડછાયો વરતાઈ આવે છે.

  તું માનવીના મનમાં વસ્યો અને
  તનેય આ માનવ માનવે કર્યો !

  ઉમદા વાત !

 3. Pinki said,

  March 29, 2008 @ 1:40 am

  મનુષ્યની માનવતાની જીત આ
  થયેલ ભાળી અહીં, તેહને નમું.

  મનુષ્યની ‘માનવતા’ …. વાહ…!!

  આખા કાવ્યનો
  કે આખી જીંદગીનો ટૂંકસાર….

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment