સ્વપ્નનાં પાણી ભરાયાં વ્હાણમાં,
તું હવે આ છેદનું કારણ ન પૂછ.
ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

કરુણાંત થઈ ચાલ્યા – મુકુલ ચોક્સી

લો આરંભે તમે પોતે જ એક કરુણાંત થઈ ચાલ્યા,
અમે પ્રહસન શરૂ કરવા ગયા ને શાંત થઈ ચાલ્યા.

આ ચહેરાઓને આપોઆપ છળતા જોઈને આજે,
જુઓ, કેવી અદાથી આયના નિર્ભ્રાન્ત થઈ ચાલ્યા !

સહજ કરવું પડ્યું પણ તે ક્ષણે અમને ખબર નહોતી,
કે આ તો આપવા જેવું કોઈ દ્રષ્ટાન્ત થઈ ચાલ્યા.

થયું મટવાને બદલે કેવું મરણોત્તર સ્વરૂપાંતર !
અમે જીવતર મટી જઈને જીવન-વૃત્તાંત થઈ ચાલ્યા.

– મુકુલ ચોક્સી

આ કવિની સિદ્ધહસ્તતા જોઈને કાયમ રંજ થાય કે ગુજરાતી કાવ્યજગતને કેટલું પારાવાર નુકસાન થયું છે તેઓના શસ્ત્રત્યાગથી !!!!!

5 Comments »

 1. જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’ said,

  February 13, 2018 @ 4:46 am

  વાહ!! શું કાફિયા પસંદ કર્યા છે!!

  પ્રહસન ~ https://goo.gl/mV14ob
  નિભ્રાંત ~ https://goo.gl/yWN71o

  Jagdish Karangiya ‘Samay’
  https://jagdishkarangiya.wordpress.com

 2. ધવલ said,

  February 13, 2018 @ 10:03 am

  થયું મટવાને બદલે કેવું મરણોત્તર સ્વરૂપાંતર !
  અમે જીવતર મટી જઈને જીવન-વૃત્તાંત થઈ ચાલ્યા.

  – સરસ !

 3. yogesh shukla said,

  February 13, 2018 @ 2:42 pm

  સરસ રચના ,…

 4. સુરેશ જાની said,

  February 13, 2018 @ 7:01 pm

  ભલે તેમણે શસ્ત્ર સન્યાસ લીધો હોય, એમના વિશે જાણ તમે અહીં કરવામાં મદદ કરો તો?

  https://sureshbjani.wordpress.com/index/

 5. જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’ said,

  February 15, 2018 @ 4:54 am

  વાહ કચ્છી ગઝલ!!

  Jagdish Karangiya ‘Samay’
  https://jagdishkarangiya.wordpress.com

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment